คำตัดสิน (Heartbeat)

คำตัดสิน (Heartbeat)

เนื้อเพลง คำตัดสิน (Heartbeat)

เนื้อร้อง โลโมโซนิค, ฮันมะ ยูจิโร่
ทำนอง/เรียบเรียง โลโมโซนิค

เสียงในหัวใจ ยังเคลื่อนไหว ผ่านแสงในค่ำคืน ที่โหดร้าย
กับมรสุมในหัวใจ ไม่จางหาย ยังถาโถมและซัดเข้ามา
แม้ยังหลงทาง และอ่อนล้า จุดหมายยังแสนไกล ที่เสาะหา
และยังสูญเสียในทุกวัน ปรารถนาเพียงรักแท้และคนที่เข้าใจ

คำตัดสิน ที่มี แม้ต้องผิดกว่านี้ก็ยอม
ฉันยังคงจะทำทุกทางด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ
แม้จะเจ็บและทรมาน นานเท่าไร ด้วยหัวใจ ด้วยรัก

ฉันถูกสายตา ที่เหยีดหยาม บาดแผลในหัวใจ มีคำถาม
ว่าใครคนนั้นทีเข้าใจ อยู่ที่ไหน ในโลกนี้

คำตัดสิน ที่มี แม้ต้องผิดกว่านี้ ก็ยอม
ฉันยังคงจะทำทุกทาง ด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ
แม้จะเจ็บและทรมาน นานเท่าไร ด้วยหัวใจ

คำตัดสิน ที่มี แม้ต้องผิดกว่านี้ ก็ยอม
ฉันยังคงจะทำทุกทาง ด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ
แม้จะเจ็บและทรมาน นานเท่าไร ด้วยหัวใจ ด้วยรัก

คำตัดสิน ที่มี แม้ต้องผิดกว่านี้ ก็ยอม
ฉันยังคงจะทำทุกทาง ด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ
แม้จะเจ็บและทรมาน นานเท่าไร ด้วยหัวใจ ด้วยความรัก