คำตอบแห่งรัก

คำตอบแห่งรัก

เนื้อเพลง คำตอบแห่งรัก

รักคือความ ผูกพัน
รักคือความ ห่วงใย
คือความงดงามยิ่งใหญ่
คือความ เข้าใจ
ต่างคน เชื่อใน กันและกัน.
.รักคือการ แบ่งปัน
รักคือการ ใส่ใจ
คือการช่วยเติม แรงใจ
จับมือก้าวไป
เป็นเงาข้างกาย อยู่ดูแล
ไม่ว่าความรัก
จะแปล ว่าอะไร
แต่ความหมาย
ก็ยัง คงซึ้งใจ
ไม่ต้องมีคำตอบ
ไม่ต้องการอะไร
ไม่ต้องหาถ้อยคำ บรรยาย
ไม่ว่าความรัก
จะแปล ว่าอะไร
ก็จะรัก แต่เธอ เสมอไป
เพราะรักคือคำตอบ
ของทุกๆหัวใจ
อบอุ่นใจเมื่อรัก เธอ
….ดนตรี….
รักคือยอม อดทน
รักคือยอม อภัย
คือความมั่นคงจริงใจ
คือการ ให้ไป
ไม่หวัง ได้สิ่ง ใดตอบแทน
ไม่ว่าความรัก
จะแปล ว่าอะไร
แต่ความหมาย
ก็ยัง คงซึ้งใจ
ไม่ต้องมีคำตอบ
ไม่ต้องการอะไร
ไม่ต้องหาถ้อยคำ บรรยาย
ไม่ว่าความรัก
จะแปล ว่าอะไร
ก็จะรัก แต่เธอ เสมอไป
เพราะรักคือคำตอบ
ของทุกๆหัวใจ
อบอุ่นใจเมื่อรัก เธอ
ไม่ว่าความรัก
จะแปล ว่าอะไร
แต่ความหมาย
ก็ยัง คงซึ้งใจ
ไม่ต้องมีคำตอบ
ไม่ต้องการอะไร
ไม่ต้องหาถ้อยคำ บรรยาย
ไม่ว่าความรัก
จะแปล ว่าอะไร
ก็จะรัก แต่เธอ เสมอไป
เพราะรักคือคำตอบ
ของทุกๆหัวใจ
อบอุ่นใจเมื่อรัก เธอ
เพราะรักคือคำตอบ
ของทุกๆหัวใจ
อบอุ่นใจเมื่อรัก เธอ