คำกำเมือง

เนื้อเพลง คำกำเมือง

[พูด]
เจียงฮาย แน่นอนกะป้อ แน่นอนอยู่แล้ว

[Snoopking]
เขียนเพลงด่าคนกูทำไม่เป็นว่ะน้องชาย
กูคนแม่สายมาไกลจากเชียงราย
เซาะหาคำกำเมืองฟังไว้ ถ้าฟังบ่เข้าใจ๋
ฮาคนเจียงฮายมาไกล๋สไตล์บ่เหมือนไผ

เขียนเพลงด่าหมู่หญิงฮาย่ะบาจ้าง เพราะฮาเป็นลูกปู้จาย
และเป็นคนแม่สายตี้มาไกล๋จากเจียงฮาย
เซาะหากำเมืองฟังไว้ถ้าฟังบ่เข้าใจ๋
ฮาคนเจียงฮายมาไกล๋สไตล์บ่เหมือนไผ

ถ้าฮาฮ้องกำเมืองแล้วคิงเขาฟังบ่ฮู้เรื่อง
ก็ขอฮื้อจ่ำไว้ สักวันคิงเขามันตึงฟังฮาฮู้เรื่อง ภาษาไผ
บวกแสลงเป็นวิชา ฮาเป็นหนึ่งในแร็ปเปอร์
ตี้มาไกล๋จากล้านนา

[PMC]
อ้ายเป็นคนเจียงฮายก็จื้อว่า PMC
ก็บ้านอีน้องละก็อยู่ตางใดอ้ายอยากไคร่ไปเต็มที่
สุมาเต๊อะเน๊อะอินะ ถ้าเพราะหน้าตาก็ยังบ่ดี
ก็บ่าวเจียงฮายก็ฮักแต้ ๆ แม้ว่าสตังค์มันก็ยังบ่มี

[Snoopking]
เขียนเพลงด่าคนกูทำไม่เป็นว่ะน้องชาย
กูคนแม่สายมาไกลจากเชียงราย
เซาะหาคำกำเมืองฟังไว้ ถ้าฟังบ่เข้าใจ๋
ฮาคนเจียงฮายมาไกล๋สไตล์บ่เหมือนไผ

[PMC]
อ้ายอยากชวนน้องมา ๆ แอ่วเจียงฮายสักกำเต๊อะ
หมูเห็ดละเป็ดไก่ก็บ้านของอ้ายหนะมีปะเล๊อะ
ก็อยู่กะไห่ก็อยู่กะนา ซะปูซะปาอยู่ในขี้เป๊อะ
มาเตอะสูเจ้า มาจำเข้า to now เม๊อะะะะ

[Snoopking]
ฟังเพลงภาษาเหนือก็อย่างเสียงซอเสียงซึง
ไขดูถูกคนล้านนาเดี๋ยวฮาจะด่าว่าสึ่งตึง
คิงเขาบ่ต้องฟังเพลงฮาถ้าคิงเขาฟังบ่ฮู้เรื่อง
ไส่เหล้าขาวจากบ้านฮาเดี๋ยวคิงเขาตึงอู้บ่ฮู้เรื่อง

[Snoopking]
เขียนเพลงด่าคนกูทำไม่เป็นว่ะน้องชาย
กูคนแม่สายมาไกลจากเชียงราย
เซาะหาคำกำเมืองฟังไว้ถ้าฟังบ่เข้าใจ๋
ฮาคนเจียงฮายมาไกล๋สไตล์บ่เหมือนไผ

เขียนเพลงด่าหมู่หญิงฮาย่ะบาจ้าง เพราะฮาเป็นลูกปู้จาย
และเป็นคนแม่สายตี้มาไกล๋จากเจียงฮาย
เซาะหากำเมืองฟังไว้ถ้าฟังไม่เข้าใจ
ฮาคนเจียงฮายมาไกลสไตล์ไม่เหมือนไคร

อี้ก่าป้อ สุ๊ดยอด แน่นอน
PMC ปู่จ๋านลองไมค์
PMC ปู่จ๋านลองไมค์