คาถามหามงคล

คาถามหามงคล

เนื้อเพลง คาถามหามงคล

โอม…คาถามหามงคล
หากใครได้ชม เป็นบุญยิ่งใหญ่
จะเสกคาถา ให้ถั่วแคว้นแดนไทย
อันตรายใดใด เป็นมหามงคล
โอม..นะโมพุทราโอม
นะโมธรรมมาโอม
นะโมสังฆาโอม
โอม…คาถามหานิยม
จงดลใจคน ให้ทำความดี
พวกเป็นใหญ่ เป็นรัฐมนตรี
ส.ส.มากมี ช่วยกันทำบุญ
สร้างถนน หนทาง
ปรับทางจราจร ให้อยู่อย่างถาวร
น้ำไฟพร้อม เป็นสุขขี
ทำเสียเถิดคุณเอ๋ย
อย่าละเลย หน้าที่มี
ทำ เสียตอนนี้ ก่อนไม่มีเวลาจะทำ
โอม..นะโมพุทราโอม
นะโมธรรมมาโอม
นะโมสังฆาโอม
โอม…คาถามหางงงวย
เป่าใครก็ซวย หากทำไม่ดี
จะไปสวรรค์ หรือนรกอเวจี
ถ้าท้าวเวสสุวัณฑ์ชี้ ไปลงนรกกัน…
โอม…คาถามหานิยม
จงดลใจคน ให้ทำความดี
พวกเป็นใหญ่ เป็นรัฐมนตรี
ส.ส.มากมี ช่วยกันทำบุญ
สร้างถนน หนทาง
ปรับทางจราจร ให้อยู่อย่างถาวร
น้ำไฟพร้อม เป็นสุขขี
ทำเสียเถิดคุณเอ๋ย
อย่าละเลย หน้าที่มี
ทำ เสียตอนนี้ ก่อนไม่มีเวลาจะทำ
โอม..นะโมพุทราโอม
นะโมธรรมมาโอม
นะโมสังฆาโอม
โอม…คาถามหางงงวย
เป่าใครก็ซวย หากทำไม่ดี
จะไปสวรรค์ หรือนรกอเวจี
ถ้าท้าวเวสสุวัณฑ์ชี้ ไปลงนรกกัน…
โอม..นะโมพุทราโอม
นะโมธรรมมาโอม
นะโมสังฆาโอม…