คอยอ้ายบ่มา

คอยอ้ายบ่มา

เนื้อเพลง คอยอ้ายบ่มา

…ดนตรี…….
…ยามเมื่อแลงค่ำลง
เสียงพิณโตดตง
เสียงแคนแล่นแตร
เสียงแคนทองจันทร์ดังไกล
เสียงพิณหนุ่มภูไท
ดังเป็นเพลงแว่วมา
แคนอ้ายได้ยินแต่เสียง
เป็นสำเนียง
เป่าเป็นเพลงฮักมา
น้องคอยอ้ายก็บ่เห็น
คอยเช้าคอยเย็น
ก็บ่เห็นอ้ายมา
เสียงแคนแล่นแตรแล่นแตร
อ้ายว่าฮักน้องแน่
แต่ให้หลงคอยท่า
คืนนี้อ้ายบอกจะมา
บอกให้น้องคอยท่า
ตอนเสียงแคนแล่นแตร
…ดนตรี…….
…เสียง แคนอ้าย
ดังมายามค่ำ
ยามค่ำ ยามค่ำ ยามค่ำ
คั่นบ่ฮักหมอลำ
หมอลำจังน้อง
โตนอ้ายสิฮักไผ
หลอกให้น้อง
แต่ให้เงี่ยหูฟัง
บาดห่าแคนเสียงดัง
แม่นพี่ชายสิมาแล้ว
แม่นพี่ชาย สิมา แล้ว
…ดนตรี…….
…เสียงพิณ ติดตงติดตง
บอกอนงค์
น้องได้ยินบ้างไหม
เสียงแคนก็บอกให้คอย
ให้น้องคอยบ่ฮู้ว่ามื้อใด๋
เสียงพิณ บ่เห็นเย็นจ้อย
หลอกให้น้องคอย
หลงคอยเรื่อยไป
เสียงแคนเสียงพิณของอ้าย
บ่ฮู้ว่าหลงใคร
จังบ่เห็นอ้าย มา

…ดนตรี…….
…เสียง แคนอ้าย
ดังมายามค่ำ
ยามค่ำ ยามค่ำ ยามค่ำ
หลอกตั้งแต่หมอลำ
ให้หลงคอยแต่อ้าย
คอยแล้วกะบ่มา
แม่นปีหน้าบ่หรือว่าปีใด๋
หรือว่าลงไปไทย
บ่ตาวคืนเลยอ้าย
บ่ตาวคืน เลย อ้าย.