คอยลมเกี่ยวใจ

คอยลมเกี่ยวใจ

ฟังเพลง คอยลมเกี่ยวใจ

https://youtube.com/watch?v=2whxRGI9T5E

เนื้อเพลง คอยลมเกี่ยวใจ

คอย ลมพัดพา
สัญ ญา มาสู่ใจน้อง
คอย คืนทุ่งทอง
สอง ใจ ลู่ลมรัญจวน
หวน รักรำพึง
เฝ้าคิดถึง เสน่หา
จำซึ้ง คำ สัญญา
หาก ลมมา จะคืนรักนาง
คิดถึง ข้าวรวง
กรุ่นทรวงไม่ ห่าง
คิดถึง กองฟาง
กรุ่นกลาง สายลม

ใจ ได้รักเธอ
ขอ เจอ เพียงพี่ เท่านั้น
เคย กระซิบกัน
ฝัง รอยร่วมเรียวเคียวคม
หวน ครวญรำพึง
ให้คิดถึง ผ่าวเรือนผม
ยามไล้ คลอสายลม
โอบเอวกลม อุ่นลมเว้า วอน
มองแสง เดือนนวล
ป่วนใจไหวอ่อน
มองแสง เดือนรอน
อ่อนใจให้ครวญ

หวง ดวงฤทัย
ห่มใจ คอยคู่นวล
หวง รอยรัญจวน
แนบนวล เนื้ออาทรคอย
คอย คอยสายลม
พริ้ว พรม เนียนแก้มนางนั้น
คอย คืนสัมพันธ์
ฝัง รอย ย้ำนางกลางใจ
หวน รักรำพัน
ผ่านผิวลม ห่มใจไว้
นวลเอ๋ย เคย อุ่นไอ
อยู่สุดไกล ใจคอยตั้งตา
คอยโค้ง เคียวงาม
เกี่ยวตาม สัญญา
คอยสาย ลมพา
เกี่ยวใจ พี่คืน
คอยสาย ลมพา
เกี่ยวใจ พี่คืน