ความสาวไม่สำคัญ

ความสาวไม่สำคัญ

เนื้อเพลง ความสาวไม่สำคัญ

เธอเป็นใคร มาจากไหน
ไม่สำคัญ เมื่อเธอเป็น ของฉัน
ฉันก็ต้อง รักเธอ
จะมีชายหลายคนเคยปรนเปรอ
เขาลือ กันเกร่อ
ขอเธอจงหยุดแค่ฉัน
รักไม่หลอก จึงขอบอก ว่ารัก
ยิ่งเธออกหัก ฉันยิ่งรัก ผูกพันธ์
เรายินยอมพร้อมใจรักกัน
ใครจะว่าไม่หวั่น
เพราะว่าฉันรักเธอ
รักเธอ รักเธอหมดใจ
ถึงเป็นชายคนที่เท่าไร
ฉันเต็มใจ เสมอ
ถึงใครนินทาต่างๆ นาๆ ว่าเธอ
ฉันยอม ทนเซ่อ
รักเธอไม่เปลี่ยนแปลง
เธอเป็นใคร มาจากไหน
ไม่สำคัญ เมื่อเธอเป็น ของฉัน
เธอไม่ต้อง ระแวง
อย่าอาวรณ์ร้อนใจเลยแก้มแดง
ถึงเป็นหนุ่มทั้งแท่ง
ฉันยอมกินแตงเถาตาย

ดนตรี 12 Bars..11…
12..รักเธอ รักเธอหมดใจ
ถึงเป็นชายคนที่เท่าไร
ฉันเต็มใจ เสมอ
ถึงใครนินทาต่างๆ นาๆ ว่าเธอ
ฉันยอม ทนเซ่อ
รักเธอไม่เปลี่ยนแปลง
เธอเป็นใคร มาจากไหน
ไม่สำคัญ เมื่อเธอเป็น ของฉัน
เธอไม่ต้อง ระแวง
อย่าอาวรณ์ร้อนใจเลยแก้มแดง
ถึงเป็นหนุ่มทั้งแท่ง
ฉันยอมกินแตงเถาตาย…