ความรู้สึกช้า

ความรู้สึกช้า

เนื้อเพลง ความรู้สึกช้า

ไม่ผิดอะไรถ้าเธอจะไป
คงถึงเวลาที่ตัวฉัน ต้องยอมเข้าใจ
แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใส่ใจ
วันนี้ให้ทำดีแค่ไหน ก็คงไม่พอ

ความผิดซ้ำ ๆ ที่ฉันปล่อยมันทำลายเธอเรื่อยมา
ความผิดเล็กน้อยที่ฉันไม่ใส่ใจ
ปล่อยให้มันลุกลามร้ายแรงและสะสม

ปล่อยปละละเลยมานานแค่ไหน
ให้เธอต้องทนมานานเท่าไหร่
กว่าที่จะรู้ ว่าที่จะรู้ว่าความรู้สึกช้าไป
กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่สาย ฉันเสียอะไรไป
ในวันที่เธอไม่อยู่ ให้ตะโกนเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงเธอ

ได้แต่ยืนมองเธอเดินจากไป
เมื่อรู้ว่าควรต้องแก้ไข ก็ตอนสายไป
แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใส่ใจ
วันนี้ให้ทำดีแค่ไหน ก็คงไม่พอ

ความผิดซ้ำ ๆ ที่ฉันปล่อยมันทำลายเธอเรื่อยมา
ความผิดเล็กน้อยที่ฉันไม่ใส่ใจ
ปล่อยให้มันลุกลามร้ายแรงและสะสม

ปล่อยปละละเลยมานานแค่ไหน
ให้เธอต้องทนมานานเท่าไหร่
กว่าที่จะรู้ ว่าที่จะรู้ว่าความรู้สึกช้าไป
กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่สาย ฉันเสียอะไรไป
ในวันที่เธอไม่อยู่ ให้ตะโกนเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงเธอ

ปล่อยปละละเลยมานานแค่ไหน
ให้เธอต้องทนมานานเท่าไหร่
กว่าที่จะรู้ กว่าที่จะรู้ว่าความรู้สึกช้าไป
กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่สาย ฉันเสียอะไรไป
ในวันที่เธอไม่อยู่

ปล่อยปละละเลยมานานแค่ไหน
ให้เธอต้องทนมานานเท่าไหร่
กว่าที่จะรู้ ว่าที่จะรู้ว่าความรู้สึกช้าไป
กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่สาย ฉันเสียอะไรไป
ในวันที่เธอไม่อยู่

เมื่อตอนนี้เธอไม่อยู่ ให้ตะโกนเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงเธอ