ความรักกับสายน้ำ

ความรักกับสายน้ำ

ฟังเพลง ความรักกับสายน้ำ

https://youtube.com/watch?v=Zs8krH9C_eA

เนื้อเพลง ความรักกับสายน้ำ

เรือน้อยทวนน้ำมา
จะจอด ท่าไหน
หอบรักมาให้ใคร
ครวญถามเรือน้อยไป
ข้องจิต ใจนัก
ความรักกับสายน้ำ.

ปลาสีเงินงดงาม
กระโดด เหนือน้ำ
ดูสวยงาม เป็นประกาย
วิถี ชีวิตไทย
พึ่งพาอาศัย
รักกันล้น เหลือคณา

ข้าวในนาชะอุ่มเขียว
สายน้ำลดเลี้ยวไกลสุดตา
รักเลี้ยวลดหรือเปล่าหนา
หวั่น อุรา
ว่าสายน้ำ จะทำเล่ห์กล.

ความรักทวนถามใจ
ว่าเป็น ไฉน
หลงใหลเล่ห์สายชล
ใครคล้อยตามเคลิ้มตน
กระเสือกกระสน
หลงวังวน จนวังเวง
ข้าวในนาชะอุ่มเขียว
สายน้ำลดเลี้ยวไกลสุดตา
รักเลี้ยวลดหรือเปล่าหนา
หวั่น อุรา
ว่าสายน้ำ จะทำเล่ห์กล.

ความรักทวนถามใจ
ว่าเป็น ไฉน
หลงใหลเล่ห์สายชล
ใครคล้อยตามเคลิ้มตน
กระเสือกกระสน
หลงวังวน จนวังเวง