ความจริงของสายลม

ความจริงของสายลม

เนื้อเพลง ความจริงของสายลม

เธอ มา กับสาย ลม.
ที่พัด เอาความชุ่มฉ่ำ.
กลับ มา ให้หัว
ใจฉันอีกครั้ง..
ให้ รัก ที่สวยงาม.
เธอทำ ให้ฟ้าใสสว่าง.
เธอ คืน ความหวัง
ดีดี ให้ฉัน.
..แต่ เพียง เวลาไม่นาน
ความ ฝันทุกอย่าง
ก็จาง หาย ไป.
ความจริง ของสาย ลม.
เมื่อ ผ่าน มาแล้ว
ก็ต้องผ่านไป
จาก ไป กับสาย ลม.
ฉันคว้า เธอไว้ ไม่ได้.
อยาก ให้ ลมพัด
เธอมาอีกครั้ง.
ให้ รัก ที่สวยงาม.
เธอทำ ให้ฟ้า ใสสว่าง.
เธอ คืน ความหวัง
ดีดี ให้ฉัน.
..แต่ เพียง เวลาไม่นาน
ความ ฝันทุกอย่าง
ก็จาง หาย ไป.
ความจริง ของสาย ลม.
เมื่อ ผ่าน มาแล้ว
ก็ต้องผ่านไป
..แต่ เพียง เวลาไม่นาน
ความ ฝันทุกอย่าง
ก็จาง หาย ไป.
ความจริง ของสาย ลม.
เมื่อ ผ่าน มาแล้ว
ก็ต้องผ่านไป
.แต่ เพียง เวลาไม่นาน
ความ ฝันทุกอย่าง
ก็จาง หาย ไป.
ความจริง ของสาย ลม.
เมื่อ ผ่าน มาแล้ว
ก็ต้องผ่านไป