คล้าย

คล้าย

ฟังเพลง คล้าย

เนื้อเพลง คล้าย

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องเราก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

จากวันที่มันเคยสดใสกลับเปลี่ยนแปลงไปและไม่มีจุดหมาย
ความใส่ใจที่เคยได้ใช้เธอเปลี่ยนมันไปทำให้มันจางหาย
ขอบใจนะที่เธอยังเคยเดินร่วมกัน
เวลาที่ฉันได้ใช้ยังมีเธอเดินร่วมทาง
และไม่รู้จะได้ใช้ความรักนี้อีกไหม

กาลครั้งหนึ่งเราสองคนเคยรักกัน
ที่เดิมยังคุ้นเคยแค่เธอลืมแต่ฉันยัง
เรื่องราวที่ดีไม่มีวันจะลบมัน
แท้จริงเป็นเช่นไรได้รักเธอให้อยากจำ

อยากจะใช้ทุกทุกนาทีนับต่อไปนี้ให้ลืมเรื่องเรา
แต่ยังจะฝืนมันสักเท่าไหร่ยังจำเอาไว้ทุกทุกเรื่องราว
ยังไม่มีวันที่ภาพเธอจะลบเลือนจากใจ

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน (ไม่เคยรักกัน)
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น (ตั้งแต่วันนั้น)
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องเราก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

หากย้อนวันเวลาและทำให้รักเรายังอยู่ตรงนี้
ยังฝังไว้ในใจว่าทุกนาทีเธอยังคงมีฉัน
ยังยิ้มทุกครั้งตลอดเวลาให้รู้ว่าคนคนนี้ยังรักและอยู่ในใจเสมอ
อยากย้อนวันเวลาจากตรงนี้เดินกลับไป

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องเราก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน (ไม่เคยรักกัน)
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น (ตั้งแต่วันนั้น)
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องเราก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน (ไม่เคยรักกัน) (เย้เย)
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น (ตั้งแต่วันนั้น)
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย (ฮูย้า)
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องเราก็เหมือนเส้นขนาน (เฮ้)
เราไม่มีวันได้รักกันอีก