ครูในดวงใจ

ครูในดวงใจ

ฟังเพลง ครูในดวงใจ

เนื้อเพลง ครูในดวงใจ

..ปา เจ รา จริยา โหนติ
คุนุตรา นุสา สกา……
..ปากกาหัวใจ
เขียนชื่อครูไว้บูชา
จารึกพระคุณสูงค่า
ผู้นำวิชามาให้
เป็นศิษย์มีครู
จึงยืนสู้อย่างผู้มีชัย
คุณครูชี้นำทางใจ
จึงทำให้ศิษย์มีวันนี้
ภาพครูแสนดี
ยังติดตรึงที่ดวงใจ
เป็นคนผู้มีแต่ให้
มีใจสู้งานเต็มที่
รักศิษย์ทุกคน
ไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมี
จับชอล์คเขียนคุณความดี
จับมือชี้คุณธรรม
ครูทำงานหนัก
แต่ก็รักศักดิ์ศรี
พอใจสิ่งที่ตนมี
เป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำ
ทุกเส้นทางสู้
ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำ
คำสอนทุกอย่างจดจำ
ทุกการกระทำเรียนรู้
ปากกาหัวใจ
เขียนชื่อครูไว้บูชา
บันทึกความดีสูงค่า
นำมาเป็นแนวทางสู้
สังคมวุ่นวาย
ขอส่งใจมายืนข้างครู
ครูยัง สังคมจึงอยู่
ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ
ดนตรี…ขุนลำดวน…
..ปากกาหัวใจ
เขียนชื่อครูไว้บูชา
บันทึกความดีสูงค่า
นำมาเป็นแนวทางสู้
สังคมวุ่นวาย
ขอส่งใจมายืนข้างครู
ครูยัง สังคมจึงอยู่
ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ.