ครูสอนรัก

ครูสอนรัก

เนื้อเพลง ครูสอนรัก

..ดนตรี.8.Bars.6…7…
8.ช.งาม.แท้แม่เอย
.อยากจะเอ่ย
.คำรักดูสักครา
ญ.คนอะไรดูรึมาพูดจา
ช.พูดกันจริงๆ
ญ.กลอกกลิ้งไปมา
ช.ไม่ลวงดวงตา
ญ.เกี้ยวพากันมิอาย
ช.แสนงาม..ญ.ไหนงาม
ช.น้องงาม..ญ.ไหนงาม
ช.ทั้งกาย
ญ.หนใด.ตรงไหนจงบอกมา
ช.ทั้งกายาละสวยงามตรึงใจ
ญ.หนึ่งกว่าใครๆ
ช.ที่หนึ่งเกินใคร
ญ.หลงคารมช้ำตรมใจตาย
ช.เชื่อเถอะดวงใจ
.หลอกกันทำไม
ญ.น้องยังอ่อน
.ความรักไม่เข้าใจ
ช.มะ.มาสอนให้
.จำไว้เถอะแก้วตา
.มา.มา.มาซิ.มามะ
ญ.รักเธอนั่นพิษมันยิ่งใหญ่
.หวั่นเกรงรักให้หมองไหม้
.ตรมน้ำตา
ช.ลองดูเถิดรักเกิดคุณค่า
.โอ้ใจน้องอย่าหวั่นไหว
.จงได้ลอง
.ลอง.ลองลองหน่อยน่า
ญ.จะลองดูไป
ช.รักประคอง
.น้องมาเคียงกาย
ญ.ต่อไปยังไง
ช.หลับตาเป็นไร
ญ.น้องจะดูซิครูทำไง
ช.ก็ครูยังอาย
ญ.อย่าลองเลยชาย
ช.สอนกันยาก
.ความรักมาจากใจ
ญ.มะมาสอนให้
.จำไว้จงอย่าลืม
..ดนตรี8.Bars.6…7…
8.ช.งาม.แท้แม่เอย
.อยากจะเอ่ย
.คำรักดูสักครา
ญ.คนอะไรดูรึมาพูดจา
ช.พูดกันจริงๆ
ญ.กลอกกลิ้งไปมา
ช.ไม่ลวงดวงตา
ญ.เกี้ยวพากันมิอาย
ช.แสนงาม..ญ.ไหนงาม
ช.น้องงาม..ญ.ไหนงาม
ช.ทั้งกาย
ญ.หนใดตรงไหนจงบอกมา
ช.ทั้งกายาละสวยงามตรึงใจ
ญ.หนึ่งกว่าใครๆ
ช.ที่หนึ่งเกินใคร
ญ.หลงคารมช้ำตรมใจตาย
ช.เชื่อเถอะดวงใจ

.หลอกกันทำไม
ญ.น้องยังอ่อน
.ความรักไม่เข้าใจ
ช.มะ.มาสอนให้
.จำไว้เถอะแก้วตา
.มา.มา.มาซิ.มามะ
ญ.รักเธอนั่นพิษมันยิ่งใหญ่
.หวั่นเกรงรักให้หมองไหม้
.ตรมน้ำตา
ช.ลองดูเถิดรักเกิดคุณค่า
.โอ้ใจน้องอย่าหวั่นไหว
.จงใด้ลอง
.ลอง.ลอง.ลองหน่อยน่า
ญ.จะลองดูไป
ช.รักประคองน้องมาเคียงกาย
ญ.ต่อไปยังไง
ช.หลับตาเป็นไร
ญ.น้องจะดูซิครูทำไง
ช.ก็ครูยังอาย
ญ.อย่าลองเลยชาย
ช.สอนกันยากความรักมาจากใจ
ญ.มะ.มาสอนให้
.จำไว้จงอย่าลืม..