คนไม่ไกล

คนไม่ไกล

เนื้อเพลง คนไม่ไกล

สบตากันได้ไหม
กลัวอะไรนักหนา
กลัวต้องมารักฉัน
กลัวต้องเจอปัญหา
เปรียบฉันเป็นใครในอดีต
ที่เธอ เคยเจ็บ ช้ำมา
ไม่กล้าเริ่มต้นใช่ไหม.
.หากว่าเธอยินดี
ใจดวงนี้ยินยอม
แต่เธอคงไม่พร้อม
แต่เธอคงไม่ลืม
ผู้หญิงเช่นฉันก็ได้เพียง
แค่รอ ให้เธอ หายดี
ตรงนี้เธอยังมีฉัน.
..คนไม่ใกล้ไม่ไกล
คนที่เธอมองข้าม
ก็เคยเจ็บช้ำเช่นกัน
คนไม่สำคัญที่ยัง คอย
.คนไม่ใกล้ไม่ไกล
รอความหวังแม้ยัง
เลื่อน ลอย
อย่างน้อยฉันก็ได้รัก
ได้รักเธอข้างเดียว
ไม่เป็นไร.
สบตากันได้ไหม
กลัวอะไรนักหนา
กลัวต้องมารักฉัน
กลัวต้องเจอปัญหา
เปรียบฉันเป็นใครในอดีต
ที่เธอ เคยเจ็บ ช้ำมา
ไม่กล้าเริ่มต้นใช่ไหม.
..คนไม่ใกล้ไม่ไกล
คนที่เธอมองข้าม
ก็เคยเจ็บช้ำเช่นกัน
คนไม่สำคัญที่ยัง คอย
.คนไม่ใกล้ไม่ไกล
รอความหวังแม้ยัง
เลื่อน ลอย
อย่างน้อยฉันก็ได้รัก
ได้รักเธอข้างเดียว
ไม่เป็นไร.
.หากว่าเธอยินดี
ใจดวงนี้ยินยอม
แต่เธอคงไม่พร้อม
แต่เธอคงไม่ลืม
ผู้หญิงเช่นฉันก็ได้เพียง
แค่รอ ให้เธอ หายดี
ตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกล.
..คนไม่ใกล้ไม่ไกล
คนที่เธอมองข้าม
ก็เคยเจ็บช้ำเช่นกัน
คนไม่สำคัญที่ยัง คอย
.คนไม่ใกล้ไม่ไกล
รอความหวังแม้ยัง
เลื่อน ลอย
อย่างน้อยฉันก็ได้รัก
ได้รักเธอข้างเดียว
ไม่เป็นไร.
อย่างน้อยฉันก็ได้รัก
ได้รักเธอข้างเดียว
ฉันพอใจ