คนไม่ใส่น้ำตาล

คนไม่ใส่น้ำตาล

เนื้อเพลง คนไม่ใส่น้ำตาล

ดนตรี 11 Bars..10…
11… บอก ตรงตรง ว่าหลง รักเธอ
คิด ว่าเจอ เธอคือคนที่ถูกใจ
แบบ ไม่หวาน เคลือบน้ำตาล
เหมือนใครใคร
ตรงมา ตรงไป พูดหวานจ๋อย ไม่เป็น
บอก ได้เลย ยิ่งคบ ยิ่งมัน
ไม่วาง ฟอร์มกัน ให้ต้อง ปวดหัว
บท จะร้าย ก็ร้าย พอตัว
บทดี นี่ชัวร์ ไม่เสแสร้ง แกล้งทำ
ก็เห็น กันอยู่ ว่าเธอนั้นจริงใจ
รู้ กันอยู่ หัวใจยังว่าง ใช่ไหม
รัก เธออยู่ อยากให้เธอ ได้เข้าใจ
ยังไง ยังไง เห็นใจ ฉันบ้างละกัน
เพราะฉัน เป็นคน ไม่ใส่ น้ำตาล
หวาน ไม่เป็น เหมือนเธอ นี่ไง
ได้พบเธอ เลยตรงใจ ที่ฝันใฝ่
แบบว่าปักใจ
เพราะฉัน เป็นคน ไม่ใส่ น้ำตาล
หวาน ไม่เป็น เหมือนเธอ นี่ไง
ได้พบเธอ เลยตรงใจ ที่ฝันใฝ่
แบบว่าปักใจ
คน ไม่ใส่น้ำตาล
ดนตรี 8 Bars..7…
8… บอก ตรงตรง ว่าหลง รักเธอ
คิด ว่าเจอ เธอคือคนที่ถูกใจ
แบบ ไม่หวาน เคลือบน้ำตาล
เหมือนใครใคร
ตรงมา ตรงไป พูดหวานจ๋อย ไม่เป็น
บอก ได้เลย ยิ่งคบ ยิ่งมัน
ไม่วาง ฟอร์มกัน ให้ต้อง ปวดหัว
บท จะร้าย ก็ร้าย พอตัว
บทดี นี่ชัวร์ ไม่เสแสร้ง แกล้งทำ
ก็เห็น กันอยู่ ว่าเธอนั้นจริงใจ
รู้ กันอยู่ หัวใจยังว่าง ใช่ไหม
รัก เธออยู่ อยากให้เธอ ได้เข้าใจ
ยังไง ยังไง เห็นใจ ฉันบ้างละกัน
เพราะฉัน เป็นคน ไม่ใส่ น้ำตาล
หวาน ไม่เป็น เหมือนเธอ นี่ไง
ได้พบเธอ เลยตรงใจ ที่ฝันใฝ่
แบบว่าปักใจ
เพราะฉัน เป็นคน ไม่ใส่ น้ำตาล
หวาน ไม่เป็น เหมือนเธอ นี่ไง
ได้พบเธอ เลยตรงใจ ที่ฝันใฝ่
แบบว่าปักใจ
คน ไม่ใส่น้ำตาล
ดนตรี 25 Bars..24…
25… เพราะฉัน เป็นคน
ไม่ใส่ น้ำตาล
หวาน ไม่เป็น เหมือนเธอ นี่ไง
ได้พบเธอ เลยตรงใจ ที่ฝันใฝ่
แบบว่าปักใจ
เพราะฉัน เป็นคน ไม่ใส่ น้ำตาล
หวาน ไม่เป็น เหมือนเธอ นี่ไง
ได้พบเธอ เลยตรงใจ ที่ฝันใฝ่
แบบว่าปักใจ
คน ไม่ใส่น้ำตาล
ขอรักไปตลอด
คน ไม่ใส่น้ำตาล
ขอรักไปตลอด