คนไม่ดี

คนไม่ดี

ฟังเพลง คนไม่ดี

https://youtube.com/watch?v=8N1kWqGL8rc

เนื้อเพลง คนไม่ดี

ไปเถอะไปหากมีใคร เขาดีกว่า
อย่าเข้ามาทำให้ฉัน นั้นวุ่นวาย
คนอย่างฉันไม่มีวันเสียใจ
แค่เสียเธอ โว โอะ โอ โฮ
เธอจะไป ก็ไปเลยอย่าแคร์
อย่ามองอย่าแล อย่าเลย ไม่เคยสนใจ

ทำต่อไป ตามใจเธอต้องการ
อยู่มานานก็เลยรู้ เลยเข้าใจ
รู้ว่าเธอ น่ะเป็นคนยังไง
คนไม่ดี โว โอะ โอ โฮ
ทำอะไร ไม่เคยเกรงใจฉัน
ที่เธอทำอย่างนั้น น่ะมัน หนักเกินไป

ทำอะไร ไม่เคยเกรงใจฉัน
ที่เธอทำอย่างนั้น น่ะมัน หนักเกินไป
โว โอะ โอ โฮ เย เย
เธอจะไปก็ตามใจเถิดหนา
อย่ามาหา อย่ายุ่งกับฉัน
มีอะไร กับใคร ใครคนนั้น
อย่าบอกกันไม่อยากรู้ ไม่สนใจ

โว โอะ โอ โฮ
โฮ โฮ เย เย…
I Don‘t Care Yeah Yeah About You
I Don‘t Care Yeah Yeah About You
I Don‘t Care Yeah Yeah….
I Don‘t Care Yeah Yeah About You
I Don‘t Care Yeah Yeah About You
I Don‘t Care Yeah Yeah About You
I Don‘t Care Yeah Yeah….
I Don‘t Care Yeah Yeah About You