คนแบบฉัน

คนแบบฉัน

เนื้อเพลง คนแบบฉัน

ดนตรี 9 Bars..7…
8…9 ความเป็นจริงก็บ่อยครั้ง
ที่ฉันไม่มี เหตุผลเท่าไร
คอยเกเรและก็รั้น
และทำให้เธอ ยุ่งยากในใจ
แต่ว่าเธอ ก็ยังเป็นเธอ
ที่ในใจ ยังให้อภัย
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
และแบบนั้น ที่ถูกใจเธอ
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
ที่เธอฝัน ไม่อยากจะค้นเจอ
รักอยู่อย่างไร ฮื้มฮืม..
ก็เหมือนเดิม
ดนตรี 5 Bars..3…
4…5 ตัวเธอเองก็อาจรู้
ที่ฉันรักเธอ มันมากเท่าไร
แต่คนเกเรในแบบฉัน
แสดงไม่เป็น ว่ามากเพียงใด
แต่ว่าเธอ ก็ยังเป็นเธอ
ที่ในใจ ยังให้อภัย
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
และแบบนั้น ที่ถูกใจเธอ
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
ที่เธอฝัน ไม่อยากจะค้นเจอ
รักอยู่อย่างไร ฮื้มฮืม..
ก็เหมือนเดิม
เธอเป็นคนเดียว คนเดียวที่จริงใจ
เธอเป็นคนเดียว คนเดียวที่เข้าใจ
บอกเธอไว้ แค่เพียงคำหนึ่ง
ไม่เคยจะคิด ให้ใครใคร
คือคำว่าฉันรัก รักตลอดไป
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
และแบบนั้น ที่ถูกใจเธอ
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
ที่เธอฝัน ไม่อยากจะค้นเจอ
เธอบอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
และแบบนั้น ที่ถูกใจเธอ
บอกว่าตัวฉัน ก็คือฉัน
ที่เธอฝัน ไม่อยากจะค้นเจอ
รักอยู่อย่างไร ฮื้มฮืม..
ก็เหมือนเดิม