คนเรารักกันยาก

คนเรารักกันยาก

เนื้อเพลง คนเรารักกันยาก

…ดนตรี.8.Bars.6…7…
8…คนเรารักกันยาก
.รักกันยาก
.รักลำบาก.รักลำบ่น
.ดูใครรักสักคน.โถทุกข์ทน
.เสียจนหม่นหมองหมาง
.คนเรารักกันมาก
.รักกันมาก
.ถึงใจคราก.ถึงใจคราง
.ซานซมล้มตายพลาง
.เห็นวายวาง
.แล้วมันช่างเศร้าทรวง
..คนเรารักกันยากจริงหนอ
.เคยเห็น.เขาคลอรักควง
.เปรอปรนรักเสียจน.อก.กลวง
.รักลวงยังผลาญทรวงเอาได้
..คนเรารักกันยาก
.รักกันยาก
.แล้วยังอยากรักกันไป
.ทำไมหนาทำไม
.หาใครๆรักง่ายๆไม่มี
..ดนตรี.23.Bars.21..22..
23..คนเรารักกันยาก
.รักกันยาก
.รักลำบาก.รักลำบ่น..
.ดูใครรักสักคน.โถทุกข์ทน
.เสียจนหม่นหมองหมาง
..คนเรารักกันมาก
.รักกันมาก
.ถึงใจคราก.ถึงใจคราง

.ซานซมล้มตายพลาง
.เห็นวายวาง
.แล้วมันช่างเศร้าทรวง
..คนเรารักกันยากจริงหนอ
.เคยเห็น.เขาคลอรักควง
.เปรอปรนรักเสียจน.อก.กลวง
.รักลวงยังผลาญทรวงเอาได้
..คนเรารักกันยาก
.รักกันยาก
.แล้วยังอยากรักกันไป..
.ทำไมหนาทำไม
.หาใครๆรักง่ายๆไม่มี