คนเดิมเดิม

คนเดิมเดิม

เนื้อเพลง คนเดิมเดิม

ฉันยังเป็นคนเดิมคนเก่า คนนี้
คนที่มันยังมีแต่ความภักดี
จะกี่ปีไม่มีเปลี่ยนผัน
รักแท้ที่มีให้นั้น ไม่มีวันแปรเปลี่ยน

ของที่มันเดิม ๆ เธอเบื่อใช่ไหม
คงไม่มีอะไรให้ความเร้าใจ
รักแท้ที่ไม่ได้ทำสี สิ่งที่เห็นนั่นคือสิ่งที่มี
คือรักจริง

คนเดิม ๆ คนนี้ มีดีที่ตายแทนเธอได้
คนเดิม ๆ เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ดัดแปลงไม่ต่อเติม แต้มสี ยังรักเธอ เดิม ๆ

คนเดิม ๆ คนนี้ มีดีที่ตายแทนเธอได้
คนเดิม ๆ เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ดัดแปลงไม่ต่อเติม แต้มสี ยังรักเธอ เดิม ๆ

ของที่มันเดิม ๆ เธอเบื่อใช่ไหม
คงไม่มีอะไรให้ความเร้าใจ
รักแท้ที่ไม่ได้ทำสี สิ่งที่เห็นนั่นคือสิ่งที่มี
คือรักจริง

คนเดิม ๆ คนนี้ มีดีที่ตายแทนเธอได้
คนเดิม ๆ เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ดัดแปลงไม่ต่อเติม แต้มสี ยังรักเธอ เดิม ๆ

คนเดิม ๆ คนนี้ มีดีที่ตายแทนเธอได้
คนเดิม ๆ เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ดัดแปลงไม่ต่อเติม แต้มสี ยังรักเธอ เดิม ๆ

มองตาฉันแล้วจะรู้ว่า รักแท้นั้นเป็นเช่นไร
จะวันนี้หรือว่าเมื่อไหร่ ใจฉันยังเหมือนเดิม
ฉันคนเก่าคนนี้ ฉันคนเดิมคนนี้
มีดีที่รักเธอ รักเธอเดิม ๆ

มีดีที่รักเธอ รักเธอคนเดิม