คนสวน

คนสวน

เนื้อเพลง คนสวน

แผ่นดินแตกระแหง ฤดูแล้งแสนนาน
จนลืมกลิ่นหอมหวาน ลมเหนือเมื่อวาน
แต่ฉันก็ยังจะทำ สวนของฉันต่อไป

จะไม่รอท้องฟ้า ให้มีฝนโปรยปราย
ออกไปปลูกต้นไม้ รดด้วยน้ำตา
ฉันขอแค่ฉันได้ทำ สวนของฉันต่อไป

สวน ที่งดงาม ยามนกร้อง ฉัน อยากแค่นั่งมอง

โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง
จะไม่อยู่ด้วยหวัง อ้อนวอนเขาเฝ้ารอ
อดออมแรงร้องขอ ไปเย้ยท้าทาย
ตอนฉันยืนยันจะทำ สวนของฉันต่อไป

สวน ที่แสงดาว ส่องถึงเช้า ฉัน อยากนั่งใต้เงา

โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง
ไม่มีใครอยู่เบื้องบน มีเพียงดินและคน

สวน ที่สร้างเอง เป็นของฉัน ฉัน อยากแค่สร้างมัน

โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง
ไม่มีใครอยู่เบื้องบน มีเพียงดินและคน
โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง
ไม่มีใครอยู่เบื้องบน มีเพียงดินและคน

หากยังคงรกร้าง พร้อมเอาร่างทอดไป
ปล่อยกายกร่อนสลาย เป็นปุ๋ยให้ดิน
เพราะฉันนั้นแค่อยากทำ สวนของฉันตลอดไป