คนละทางเดียวกัน

คนละทางเดียวกัน

ฟังเพลง คนละทางเดียวกัน

เนื้อเพลง คนละทางเดียวกัน

เราก็คงได้แค่นี้ ต่อให้ดีสักเท่าไหร่
ในเมื่อทางที่ต้องเดิน ฉันเกินความเข้าใจ แล้วต้องทนฝืนไป ทุกอย่าง

* ทางที่เคยดูว่าเหมือนกัน เธอลองหลับตา จะเห็นว่าเราเดินคนละทาง
( ต่างคนต่างเดินไหม ) ในเมื่อเรายังทำได้ ฉันนั้นเฝ้ารอ ที่จะขอเธอ

** อยู่บนคนละทางเดียวกัน จะต้องเดินไกลเพียงใด แล้วเราจะพบกันเมื่อไหร่
ตัดใจเดินเพียงลำพัง นับวันจากนี้ไป เราคงไม่เสียใจอีกแล้ว

เราก็คงต้องผิดหวัง แต่ก็ยังต้องก้าวไป
บนเส้นทางที่ต้องเดิน ถ้าเลือกเองเมื่อใด ฉันและเธออาจรู้ ในความต่าง

( ซ้ำ * , ** )

ไม่มีเหตุผล ที่จะฉุดรั้งไว้ข้างกาย
เราต่างคนดูเหมือนจะอ่อนล้า ถ้ายังไขว่คว้าฝันคงไกล จากวันนี้

อยู่บนคนละทางเดียวกัน จะต้องเดินไกลเพียงใด แล้วเราจะพบกันเมื่อไหร่
ตัดใจเดินเพียงลำพัง ไร้คนอยู่ข้างกาย แต่คงไม่เสียใจอีกแล้ว
อยู่บนคนละทางเดียวกัน จะต้องเดินไกลเพียงใด แล้วเราจะพบกันเมื่อไหร่
ตัดใจเดินเพียงลำพัง นับวันจากนี้ไป เราคงไม่เสียใจอย่างวันนี้

( ซ้ำ *** )