คนผ่านทาง

คนผ่านทาง

ฟังเพลง คนผ่านทาง

เนื้อเพลง คนผ่านทาง

ฉันไม่รู้ว่าทำไม
คิดถึงเธอจริงๆ
ดูเหมือนฉันมีทุกสิ่ง
แต่ที่จริงไม่ใช่เลย
ฉันไม่แข็งแกร่ง
อย่างที่ใครเขาคิดหรอก
ฉันมันจนตรอก
ไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนดี
เพราะทางที่ฉันเดิน
ในตอนนี้ ไม่มีเธอ
เมื่อเธอได้พบเจอ
ทางที่โรย กลีบดอกไม้
กับฉันมันลำบาก
เธอจึงเดิน หนีไปไกล
อยากฝากชีวิตไว้ให้
แต่สุดท้ายต้องล่มละลาย
เธอมีสิทธิ์จะเลือกไป
เส้นทางผู้คนมากมาย
ฉันเพียงแค่คนเดินผ่านมา

จะไม่รั้งเธอไว้หรอก
เธอไปดีก็ดีใจ
เหมือนชีวิตเริ่มต้นใหม่
ฉันไม่เหลืออะไรแล้วเธอ

ฉันไม่แข็งแกร่ง
อย่างที่ใครเขาคิดหรอก
ฉันมันจนตรอก
ไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนดี
เพราะทางที่ฉันเดิน
ในตอนนี้ ไม่มีเธอ
เมื่อเธอได้พบเจอ
ทางที่โรย กลีบดอกไม้
กับฉันมันลำบาก
เธอจึงเดิน หนีไปไกล
อยากฝากชีวิตไว้ให้
แต่สุดท้ายต้องล่มละลาย
เธอมีสิทธิ์จะเลือกไป
เส้นทางผู้คนมากมาย
ฉันเพียงแค่คนเดินผ่านมา

เพราะทางที่ฉันเดิน
ในตอนนี้ ไม่มีเธอ
เมื่อเธอได้พบเจอ
ทางที่โรย กลีบดอกไม้
กับฉันมันลำบาก
เธอจึงเดิน หนีไปไกล
อยากฝากชีวิตไว้ให้
แต่สุดท้ายต้องล่มละลาย
เธอมีสิทธิ์จะเลือกไป
เส้นทางผู้คนมากมาย
ฉันเพียงแค่คนเดินผ่านมา..

ความรักเป็นเหมือนเส้นทาง

เลือกเดินเลือกตัดสินใจ ..ไปดี