คนธรรมดา

คนธรรมดา

เนื้อเพลง คนธรรมดา

อาจจะไม่ใช่คนเลิศเลอ
อย่างที่เธอเคยพบเจอ
คนที่เธอเคยคบมา
อาจจะเป็นคนดีไม่พอ
อย่างคนที่เธอเคยง้อ
แค่คบกันพอพูดจา

อาจเป็น เพียงลมพัดผ่าน
ผ่านมาแค่เจอกัน แค่ทายทัก
ผ่านไป แค่คนรู้จัก
ไม่นาน วันหนึ่งเธอก็จะหาย

สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันมี
แค่ใจที่ฉันมี ให้เธอได้ทั้งใจ
ก็อยู่ที่เธอเท่านั้นไง
จะโยนมันทิ้งไป
ถ้าใจมันไม่มีค่า

อาจจะไม่ใช่คนงดงาม
อะไรที่ไม่ต้องจำ
แบบอย่างที่เธอพบพา
อาจจะอ่อนจะโยนไม่เป็น
อย่างคนที่เธอเคยเห็น
ฉันแสนจะธรรมดา

อาจเป็น เพียงลมพัดผ่าน
ผ่านมาแค่เจอกัน แค่ทายทัก
ผ่านไป แค่คนรู้จัก
ไม่นาน วันหนึ่งเธอก็จะหาย

สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันมี
แค่ใจที่ฉันมี ให้เธอได้ทั้งใจ
ก็อยู่ที่เธอเท่านั้นไง
จะโยนมันทิ้งไป
ถ้าใจมันไม่มีค่า

อาจเป็น เพียงลมพัดผ่าน
ผ่านมาแค่เจอกัน แค่ทายทัก
ผ่านไป แค่คนรู้จัก
ไม่นาน วันหนึ่งเธอก็จะหาย

สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันมี
แค่ใจที่ฉันมี ให้เธอได้ทั้งใจ
ก็อยู่ที่เธอเท่านั้นไง
จะโยนมันทิ้งไป
ถ้าใจมันไม่มีค่า

สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันมี
แค่ใจที่ฉันมี ให้เธอได้ทั้งใจ
ก็อยู่ที่เธอเท่านั้นไง
จะโยนมันทิ้งไป
ถ้าใจมันไม่มีค่า