คนธรรมดา

คนธรรมดา

ฟังเพลง คนธรรมดา

เนื้อเพลง คนธรรมดา

ตั้งแต่วันที่เราพบเจอกันมา
ฉันเตือนตัวเองว่าฉัน เป็นใครเสมอ
สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกที ที่ใกล้เธอ
ฉันควรจะต้องรักษาระยะห่างไว้
* พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
ไม่อยากให้ทำร้ายเธอ
ฝันของเธอ
อย่าเอามันมาฝากฉันเลย
** ก็ฉันมันคนธรรมดา
ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
มันไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรจะเทียบกับเธอ
ฉันมันคนธรรมดา
ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
และมันทำให้รู้
ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร
อยากให้เธอได้ลองพบเจอใครๆ
แล้วจำแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็พอ
เก็บความหลังอย่าให้รบกวนแล้วเดินต่อ
เรื่องเดียวแค่ที่ฉันขอให้กันได้ไหม
* พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
ไม่อยากให้ทำร้ายเธอ
ฝันของเธอ
อย่าเอามันมาฝากฉันเลย
** ก็ฉันมันคนธรรมดา
ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
มันไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรจะเทียบกับเธอ
ฉันมันคนธรรมดา
ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
และมันทำให้รู้
ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร

… ดนตรี ….โซโล่..
** ก็ฉันมันคนธรรมดา
ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
มันไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรจะเทียบกับเธอ
ฉันมันคนธรรมดา
ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
และมันทำให้รู้
ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร
และมันทำให้รู้
ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร