คนที่ไม่เหมือนเดิม

คนที่ไม่เหมือนเดิม

เนื้อเพลง คนที่ไม่เหมือนเดิม

ดนตรี 4 ห้อง..2…3…
4… ถึงวันที่หัวใจ
ต้องพลันสลาย
เขาทำลาย เสียยับเยิน
รักโดยไม่รู้ตัว
เขาจะเปลี่ยนไป
ก็ยังคงเชื่อใจ เหลือเกิน
แกล้งทำว่าเข้าใจ
ข้างในสุดช้ำ
ฝืนใจทำ แกล้งทำเมิน
เขาเพียงแค่หันมา
น้ำตาจะไหล
เดินจากไป แอบร้องไห้ออกมา
เพราะใจเจ็บเกิน
ทนเห็น คนที่ไม่เหมือนเดิม
ดนตรี 3 ห้อง..2…
3 ดั่งคนถูกไฟเผา
ให้ใจ ร้าวราน
ไม่มีวัน จะเหมือนเดิม
หากเป็นตัว เขาเอง
ได้เป็น อย่างฉันคงจะรู้
ว่ามันเจ็บแสนเจ็บ
แสนจะเจ็บช้ำ
ฝืนใจทำ แกล้งทำเมิน
เขาเพียงแค่ หันมา
น้ำตาจะไหล
เดินจากไป แอบร้องไห้ออกมา
เพราะใจเจ็บเกิน ทนฝืน
แต่เขาเพียงแค่หันมา
น้ำตาจะไหล
เดินจากไป แอบร้องไห้ออกมา
เพราะใจเจ็บเกิน ทนฝืน
เดินจากไป ไม่หันมองกลับมา
เดินจากไป แอบร้องไห้ออกมา
เพราะไม่อยากเห็น
คนที่ไม่เหมือนเดิม