คนที่เธอไว้ใจ..ไม่ใช่คนที่เธอรัก

คนที่เธอไว้ใจ..ไม่ใช่คนที่เธอรัก

ฟังเพลง คนที่เธอไว้ใจ..ไม่ใช่คนที่เธอรัก

เนื้อเพลง คนที่เธอไว้ใจ..ไม่ใช่คนที่เธอรัก

เสียเวลาเท่าไหร่ ฉันยอมทุกอย่าง
ถ้ารู้ว่าเธอทุกข์ร้อน ไม่ว่าเกิดจากใครใคร
แค่ขอให้รู้ว่าเธอ ต้องการอะไร
ทุกอย่างให้เธอนั้นได้เสมอ

แม้เรื่องราวที่ฟัง ฉันจะต้องเจ็บ
แต่ฉันก็ต้องยอมทน เก็บกดมันอยู่ในใจ
ต้องสวมวิญญาณ เป็นคนเข้มแข็งเข้าไว้
คอยปลอบใจ ให้เธอหายเดือดร้อนใจ

ทั้งที่รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร
และรู้ว่าท้ายที่สุด จะเป็นไปได้แค่ไหน
อย่าหวังจะได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของหัวใจ
ไม่มีทาง ไม่มีทาง

แม้ว่าฉันจะรักขนาดไหน
สุดท้ายที่พอเป็นได้กับเธอคือกำลังใจ
อย่างมากก็เป็นได้เพียงแค่คนที่เธอไว้ใจ
ไม่ใช่คนที่เธอรัก ไม่ใช่เลย

ขอแค่เพียงได้เป็น เหมือนคนสำคัญ
เฉพาะเวลาที่เธอเดือดร้อนก็ยังดีใจ
ไม่หวังจะเดินล้ำเส้นที่เธอขีดไว้
เพียงแค่นั้น ก็พอใจแค่นั้นพอ

ทั้งที่รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร
และรู้ว่าท้ายที่สุด จะเป็นไปได้แค่ไหน
อย่าหวังจะได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของหัวใจ
ไม่มีทาง ไม่มีทาง

แม้ว่าฉันจะรักขนาดไหน
สุดท้ายที่พอเป็นได้กับเธอคือกำลังใจ
อย่างมากก็เป็นได้เพียงแค่คนที่เธอไว้ใจ
ไม่ใช่คนที่เธอรัก ไม่ใช่เลย

ไม่ใช่คนที่เธอรัก ไม่ใช่เลย