คนที่ฉันรัก

คนที่ฉันรัก

เนื้อเพลง คนที่ฉันรัก

..ดนตรี…
…..เธอ คนที่ฉันรัก
และยอมให้เธอ ทุกอย่าง
เธอ คนที่ในฝัน
ฉันเคียงข้างเธอ ไม่ห่าง
เธอเป็นอย่าง นางฟ้า
ที่ลอยเข้ามา ในใจ
เธอทำให้ หวั่นไหว
หัวใจฉัน มีแต่เธอ
..จะตามหาเธอ ให้สุดปลายฟ้า
จะตามหาเธอ
ให้เราทั้งสอง ได้อยู่เคียงกัน
..ฉันจะรัก ฉันจะรัก จะรักเธอ
จะดูแลไม่ให้เธอ ห่างไปไหน
แม้ขอบฟ้าจะขวาง
ความรักไว้เพียงใด
ห่างกันไปไม่ว่า
ไกลสักเพียงไหน ฉันก็รู้
แต่ฉันก็รู้ว่าบางสิ่ง
ไม่เป็นจริง ไม่มีวันจะทำได้
แต่ขอเถอะฟ้า
อย่าขวางความรัก ที่ยิ่งใหญ่
ห่างเพียงใด
แม้อยู่ในความฝัน..ฉันรักเธอ
..ดนตรี…
…..จะตามหาเธอ ให้สุดปปลายฟ้า
จะตามหาเธอ
ให้เราทั้งสอง ได้อยู่เคียงกัน
..ฉันจะรัก ฉันจะรัก จะรักเธอ
จะดูแลไม่ให้เธอ ห่างไปไหน
แม้ขอบฟ้าจะขวาง
ความรักไว้เพียงใด
ห่างกันไปไม่ว่า
ไกลสักเพียงไหน
ฉันก็รู้ แต่ฉันก็รู้ว่าบางสิ่ง
ไม่เป็นจริง ไม่มีวันจะทำได้
แต่ขอเถอะฟ้า
อย่าขวางความรัก ที่ยิ่งใหญ่
ห่างเพียงใด
แม้อยู่ในความฝัน..ฉันรักเธอ
แต่ขอเถอะฟ้า
อย่าขวางความรัก ที่ยิ่งใหญ่
ห่างเพียงใด
แม้อยู่ในความฝัน..ฉันรักเธอ
แต่ขอเถอะฟ้า
อย่าขวางความรัก ที่ยิ่งใหญ่
ห่างเพียงใด
แม้อยู่ในความฝัน..ฉันรักเธอ
แต่ขอเถอะฟ้า
อย่าขวางความรัก ที่ยิ่งใหญ่
ห่างเพียงใด
แม้อยู่ในความฝัน..ฉันรักเธอ
แต่ขอเถอะฟ้า
อย่าขวางความรัก ที่ยิ่งใหญ่
ห่างเพียงใด
แม้อยู่ในความฝัน..ฉันรักเธอ