คนดีที่น้องบ่ฮัก

คนดีที่น้องบ่ฮัก

เนื้อเพลง คนดีที่น้องบ่ฮัก

อ้ายเป็นคนดีที่น้องบ่ฮัก
น่าน้อยใจนัก
ฮักแท้บ่มีความหมาย
หมื่นแสนความดี
ที่ใจดวงนี้ทุ่มไป
ค่าคงเท่าเม็ดทราย
ในสายตาน้อง..
เพราะใจน้องแคร์
แต่เขาคนนั้น
แอบเพ้อเฝ้าฝัน
แม้เขามีคนใฝ่ปอง
ถูกน้องมองผ่าน
อ้ายยังมอบใจทุกห้อง
เป็นได้แค่ตัวรอง
ฮักน้องไม่นาน
ฮักน้องหมดหัวใจ
ไม่อาจบอกใจหยุดฮัก
แต่เจ็บยิ่งนัก
น้องบ่ฮักอ้าย
ทุ่มเทให้เขา
ที่มองไม่เห็นค่าใจ
อ้ายมั่นคอยเฝ้าห่วงใย
ยอมเจ็บเก็บไว้ข้างใน
น้องว่าอ้ายดี
อ้ายเป็นคนดีที่น้องบ่ฮัก
เกลียดตัวเองนัก
เหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรี
อยากฮู้เดหล้า
หากอ้ายเลิกเป็นคนดี
ช่วยตอบอ้ายมาที
สิฮักอ้ายบ่

ฮักน้องหมดหัวใจ
ไม่อาจบอกใจหยุดฮัก
แต่เจ็บยิ่งนัก
น้องบ่ฮักอ้าย
ทุ่มเทให้เขา
ที่มองไม่เห็นค่าใจ
อ้ายมั่นคอยเฝ้าห่วงใย
ยอมเจ็บเก็บไว้ข้างใน
น้องว่าอ้ายดี
อ้ายเป็นคนดีที่น้องบ่ฮัก
เกลียดตัวเองนัก
เหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรี
อยากฮู้เดหล้า
หากอ้ายเลิกเป็นคนดี
ช่วยตอบอ้ายมาที
สิฮักอ้ายบ่
หากอ้ายเลิกเป็นคนดี..
สิฮักอ้ายบ่