คนดีของฉัน

คนดีของฉัน

เนื้อเพลง คนดีของฉัน

เสียงหัวเราะ อย่างที่เคยหายไป ตั้งแต่เมื่อไร ทำร้ายตัวเอง มานานเท่าไหร่ ยังจำได้ไหม

* อย่าอยู่กับฝันเดิมเดิม ติดกับความหลังเก่าเก่า ที่มีเพียงเธอและเขา
ฟ้าวันนี้ช่างดูสว่าง แต่เธอกลับอยู่ในเงา

** ออกไปมองฟ้ากับฉัน เราจะผ่านและพ้นมันไปด้วยกัน ถึงวัน ที่ควรหยุดเสียใจ
อยากให้เธอยิ้มอีกครั้ง เธอคนดีของฉันควรมีคืนวัน สดใส มีชีวิตใหม่ อีกที

( ซ้ำ * , ** )

ออกไปมองฟ้ากับฉัน เราจะผ่านและพ้นมันไปด้วยกัน ถึงวัน ที่ควรหยุดเสียใจ
อยากให้เธอยิ้มอีกครั้ง เธอคนดีของฉันควรมีคืนวัน สดใส
มีชีวิตใหม่ เพียงเธอเริ่มใหม่ คนดี