คนจ่อยแอวดี

คนจ่อยแอวดี

เนื้อเพลง คนจ่อยแอวดี

แคงแยง
เห็นอ้ายจ่อยแคงแยง
เห็นจ่อยแฮง
อย่าคึดว่าแฮง บ่มี
รูปร่าง อย่างอ้ายพอดี
บ่อ้วนบ่พี หุ่นจังซี้ขยัน
ตุ้ยๆ เห็นเค้าตัวตุ้ยๆ
อ้ายบ่คุย มาลุยงานแข่งขัน
ยิ้มกันหน่อย
บ่ค่อยมักอาหาร
ถ้ามีงาน เฮ็ดทั้งวันใจเถิง
.นาฬิกาโฆษณาเรือนบาง
หุ่นสำอาง จังให้อ้ายคึดเบิ่ง
หุ่นนายแบบ
แทบสิพอเถิงเคิ่ง
ไผบุญเถิง สิได้ผัวคนจ่อย
.ฮักอ้าย ให้เจ้าลองฮักอ้าย
อย่าเป็นฮ้าย
ให้ฮักอ้ายจักหน่อย
ได้ทดลอง
น้องสิกอดบ่ปล่อย
ย่านว่าน้อย
พ่อคนจ่อยแอวดี
แคงแยง
เห็นอ้ายจ่อยแคงแยง
เห็นจ่อยแฮง
อย่าคึดว่าแฮง บ่มี
รูปร่าง อย่างอ้ายพอดี
บ่อ้วนบ่พี หุ่นจังซี้ขยัน
ตุ้ยๆ เห็นเค้าตัวตุ้ยๆ
อ้ายบ่คุย มาลุยงานแข่งขัน
ยิ้มกันหน่อย
บ่ค่อยมักอาหาร
ถ้ามีงาน เฮ็ดทั้งวันใจเถิง
.นาฬิกาโฆษณาเรือนบาง
หุ่นสำอาง จังให้อ้ายคึดเบิ่ง
หุ่นนายแบบ
แทบสิพอเถิงเคิ่ง
ไผบุญเถิง สิได้ผัวคนจ่อย
.ฮักอ้าย ให้เจ้าลองฮักอ้าย
อย่าเป็นฮ้าย
ให้ฮักอ้ายจักหน่อย
ได้ทดลอง
น้องสิกอดบ่ปล่อย
ย่านว่าน้อย
พ่อคนจ่อยแอวดี