คนคั่นเวลา

คนคั่นเวลา

เนื้อเพลง คนคั่นเวลา

ดนตรี..1..Bars
1
เธอบอกให้ฉันรอ
ฉันก็รอเธอเรื่อยมา
เธอบอกให้รักกัน
ฉันก็รักหมดหัวใจ
แต่เธอไม่ลืม
เขาที่เธอรักจนฝังใจ
แล้วต้องการให้ฉันนั้น
ทำอย่างไร
ความรัก มีให้คนคนเดียว
แต่เธอจะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
บอกตรงตรง ไม่รู้
ว่ารักนี้ ต้องทำเช่นไร
ก็อยากจะถามเธอให้รู้
กับเขาเธอรักเสียมากมาย
กับฉันเธอแค่เสียดาย
หรือสงสารกัน
บอกฉันให้รู้ ให้เข้าใจ
ว่าเธอจะเลือกใคร
เมื่อรักที่ลืมไม่ได้
กับคนที่เธอเก็บไว้
เพื่อคั่นเวลา
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
คำตอบอาจจะเป็นเขา
ก็คงไม่เสียใจ
แต่อย่างน้อยฉันก็ได้รู้
ว่าฉันมีค่าเท่านี้
ความรัก มีให้คนคนเดียว
แต่เธอจะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
กับเขาเธอรักเสียมากมาย
กับฉันเธอแค่เสียดาย
หรือสงสารกัน
บอกฉันให้รู้ ให้เข้าใจ
ว่าเธอจะเลือกใคร
เมื่อรักที่ลืมไม่ได้
กับคนที่เธอเก็บไว้
เพื่อคั่นเวลา
กับเขาเธอรักเสียมากมาย
กับฉันเธอแค่เสียดาย
หรือสงสารกัน
บอกฉันให้รู้ ให้เข้าใจ
ว่าเธอจะเลือกใคร
เมื่อรักที่ลืมไม่ได้
กับคนที่เธอเก็บไว้
เพื่อคั่นเวลา