คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

เนื้อเพลง คณิตศาสตร์

เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
เมตติ เมตทริกซ์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.
เห็นวงกลม เล็กๆนั้นมั๊ย
มีจุดเล็กตรงกลาง
รัศมี สองเส้นที่ขวาง
ร้อยแปดสิบองศา
เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
เมตติ เมตทริกซ์.
วงกลมหมุน วงกลมที่หมุน
หมุนให้ครบ รอบหนึ่ง
สองพายเรเดียนคือค่ามุม
3 6 0 องศา
.สองพายอาร์ บวกเส้นรอบวง
อาร์คือรัศมี
มา คำนวณและหาเส้นรอบวง
.รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ให้เธอจำไว้ท่องตาม
ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด
สูตร Sin Cos Tan
ดิ๊บบนส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เท่ากับบนส่วนด้วยดิ๊บยู
คูณดับบลิวส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เธอจำให้ดี ก็แคลคูลัส
เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
เมตติ เมตทริกซ์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.
A B C เป็นกลุ่มเดียวกัน
กลุ่มเหล่านั้นเรียก ”เซต”
A เท่ากับ B
B เท่ากับ C
C ก็ต้องเป็น A
.สองพายอาร์ บวกเส้นรอบวง
อาร์คือรัศมี
มา คำนวณและหาเส้นรอบวง
.รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ให้เธอจำไว้ท่องตาม
ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด
สูตร Sin Cos Tan
ดิ๊บบนส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เท่ากับบนส่วนด้วยดิ๊บยู
คูณดับบลิวส่วนด้วยดิ๊บล่าง
ก็แคลคูลัส
หน้าหลังติดกำลังสอง
มาจับให้มันลบกัน
ได้หน้าที่ลบกับหลัง
คูณหน้าบวกหลัง
ตัวหน้าที่มันไม่ซ้ำ

หากมันจะลองซ้ำกัน
ตัวหลังก็จะต้องซ้ำ จำไว้ให้ดี
เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
เมตติ เมตทริกซ์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.
.รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ให้เธอจำไว้ท่องตาม
ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด
สูตร Sin Cos Tan
ดิ๊บบนส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เท่ากับบนส่วนด้วยดิ๊บยู
คูณดับบลิวส่วนด้วยดิ๊บล่าง
ก็แคลคูลัส
หน้าหลังติดกำลังสอง
มาจับให้มันลบกัน
ได้หน้าที่ลบกับหลัง
คูณหน้าบวกหลัง
ตัวหน้าที่มันไม่ซ้ำ
หากมันจะลองซ้ำกัน
ตัวหลังก็จะต้องซ้ำ จำไว้ให้ดี
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.