ข้างขึ้นเดือนหงาย

ข้างขึ้นเดือนหงาย

เนื้อเพลง ข้างขึ้นเดือนหงาย

Intro…………
..ข้างขึ้นเดือนหงาย
เราขี่ควายชมจันทร์
เพลิดเพลินใจฉัน
โคมสวรรค์พราวพราย
ไขว่ห้างนั่งเฉย
เออระเหยลอยชาย
เป่าขลุ่ยเพลงหนัง
บนหลังควาย
ชื่นพระพายโชยมา
..แม้ว่าต้องการ เพื่อนคุย
ฉันมีเจ้าทุยสนทนา
พูดจาตอบถามตามประสา
ลัดเลี้ยวคันนาตามชอบใจ
..สุขใจจริงหนอ
เราไม่ง้อใครๆ
เจอะหน้าคนรัก ก็รับไป
เป่าขลุ่ยสอดคล้องเราร้องไป
ขี่ควายชมฟ้าเพลินตาเพลินใจ
จันทร์แจ่มใสเต็มดวง
(ดนตรี…..)
..ข้างขึ้นเดือนหงาย
เราขี่ควายพาควง
แต่หนุ่มชาวเมืองหลวง
พาคู่ควงเปลืองครัน
อยู่กรุงอยู่นา
ไอ้มันก็ฟ้าเดียวกัน
ขี่ควายขี่เก๋ง ก็เหมือนกัน
มันก็พระจันทร์ดวงเดียว

..เขาว่ารถยนต์ สบาย
แต่ฉันว่า แพ้ควายแท้เทียว
อยู่กรุงไปไหนให้หวาดเสียว
ปรู๊ดปร๊าดโครมเดียว
เราก็ตาย
..ต้นข้าวอ่อนพริ้ว
ชูยอดริ้วเรียงราย
ค่อยชมแช่มช้อย ค่อยเยื้องกราย
ขี่ควายแช่มช้า
ประสาควาย
อยู่นาสุขแสนเมืองแมนกลายๆ
เดือนก็หงายพอกัน..