ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้

เนื้อเพลง ขีดเส้นใต้

ห้ามใจเท่าไร
หัวใจก็ยังไม่ฟัง
ยังหวังว่าเธอจะสนใจ
ทั้งทั้งที่เธอ
เห็นเราไม่มีความหมาย
แต่ไม่อาจตัดใจ ให้ลืมเธอลง
เขียนลงกระดาษ
เขียนลงไปหมดทุกอย่าง
ความหลัง ที่เธอทำช้ำใจ
ย้ำเตือนความจำ
ไว้ตรงประโยคสุดท้าย
ขีดเส้นใต้เอาไว้
ว่าเธอไม่รัก
เขียนทุกอย่างไว้
เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำข้อความสำคัญ
ย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวัน
คงพอทำให้ลืมเธอ
แม้มันจะเจ็บ
แม้มันจะทรมาน
และมันจะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง
เรื่องจริงที่เจ็บปวดใจ
ขีดเส้นใต้เอาไว้
ว่าเธอไม่รัก
เขียนทุกอย่างไว้
เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำข้อความสำคัญ
ย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวัน
คงพอทำให้ลืมเธอ
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
เขียนทุกอย่างไว้
เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำข้อความสำคัญ
ย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวัน
คงพอทำให้ลืมเธอ
แม้มันจะเจ็บ
แม้มันจะทรมาน
และมันจะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง
เรื่องจริงที่เจ็บปวดใจ
ขีดเส้นใต้เอาไว้
ว่าเธอไม่รัก
ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก
ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก
ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก
ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก
ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก