ขาวหวอด

เนื้อเพลง ขาวหวอด

.ขาวหวอดน้ำที่ขาวหวอด
เทจากเนียงใส่ปอด
เหลือแต่เคี่ยมแดงแจด
มาเถิดนั่งล้อมให้เป็นวง
เอาพลกตักสง
ไปคนละแยดสองแยด
ขาวหวอดน้ำที่ขาวหวอด
เทจากเนียงใส่ปอด
เห็นแต่เคี่ยมแดงแจด
แต่ปากบอกว่ายังไม่เมา
อ๊วกใส่หนับเพลา
เพื่อนเอาไปนอนตากแดด
บางคนลุกขึ้นเดินกุกกัก
ปะ เอาตอสักมัน
หน้าแข้งแดงแจด
บางคนนอนพุงลุย
ผ้ากะหลุ้ยลงมากอง
เด็กหาเชือกมาคล้อง
เอาหัวลูกซองแฝด
ขาวหวอดน้ำที่ขาวหวอด
กินให้น้ำท่วมปอด
ยังเหลือแต่เคี่ยมแดงแจด
ซื้อใหม่มาเติมสักสองไห
เพราะไม่แพงเท่าไหร่
มันสองไหร้อยแปด

ดนตรี…..
.บางคนลุกขึ้นเดินกุกกัก
ปะ เอาตอสัก
มันหน้าแข้งแดงแจด
บางคนนอนพุงลุย
ผ้ากะหลุ้ยลงมากอง
เด็กหาเชือกมาคล้อง
เอาหัวลูกซองแฝด
ขาวหวอดน้ำที่ขาวหวอด
กินให้น้ำท่วมปอด
ยังเหลือแต่เคี่ยมแดงแจด
ซื้อใหม่มาเติมสักสองไห
เพราะไม่แพงเท่าไหร่
มันสองไหร้อยแปด