ขายสวนแต่งงาน

ขายสวนแต่งงาน

เนื้อเพลง ขายสวนแต่งงาน

..เพลง ขายสวนแต่งงาน..
…ดนตรี…
..หม้ายเล่า
เดือนเก้าคงไม่ได้แต่ง
ลูกไม้ไม่แพง
หมดแรงคิดถึงเพียงเธอ
ลูกเงาะลางสาด
แตกฉาดพี่ยืนมองเหม่อ
สุดช้ำน้ำตาไหลเอ่อ
ยืนเหม่อหัวใจเลื่อนลอย
..ได้หม้าย
น้องรอพี่ชายพรือหมั่ง
สงสารน้องจัง
ร้อยชั่งน้องนางจงคอย
ฝนฟ้ามันแกล้ง
ใจแห้งยืนตาละห้อย
เห็นสวนผลไม้เศร้าสร้อย
เงินน้อยไม่พอไหว้เมีย

..เดือนเก้า
สาเล่านอนหนาวอีกปี
หวังใจเต็มที่
ปีนี้ต้องมี ม.เมีย
ให้น้องรอก่อน
อย่าจากจรไปเป็นอื่นเสีย
หากไม่ได้เธอเป็นเมีย
พี่คงต้องเสียน้ำตา
..ได้หม้าย
พี่ชายขายสวนมาแต่ง
พูดจริงไม่แกล้ง
นานแรงพี่เอือมระอา
ให้รู้กันทั่ว
ทูนหัวคือยอดชีวา
ไม่ต้องให้รอปีหน้า
สัญญาขายสวนมาแต่ง..
…..ดนตรี…..
..เดือนเก้า
สาเล่านอนหนาวอีกปี
หวังใจเต็มที่
ปีนี้ต้องมี ม.เมีย
ให้น้องรอก่อน
อย่าจากจรไปเป็นอื่นเสีย
หากไม่ได้เธอเป็นเมีย
พี่คงต้องเสียน้ำตา
..ได้หม้าย
พี่ชายขายสวนมาแต่ง
พูดจริงไม่แกล้ง
นานแรงพี่เอือมระอา
ให้รู้กันทั่ว
ทูนหัวคือยอดชีวา
ไม่ต้องให้รอปีหน้า
สัญญาขายสวนมาแต่ง..