ขายนาไถ่นาง

ขายนาไถ่นาง

เนื้อเพลง ขายนาไถ่นาง

Intro 5 Bars…4…
5… แม่เล้านางโลม
ช่วยผม สักหน่อย
อยากรู้ ว่าคนชื่ออ้อย
แมงดามาขาย คุณนายกี่พัน
เขานำมาให้
อย่างไร หรือเป็นรายวัน
อย่าบ่ายเบนโปรดเห็นใจกัน
ซื้อมากี่พัน ได้โปรดเถิดหนา
แม่เล้านางโลมช่วยผมสักหน่อย
ก็เพราะว่าคนชื่ออ้อย
เป็นแฟนกับผม จึงก้มหน้ามา
ขอคืนไม่ได้ จะไปขายไร่ ขายนา
หากไม่พอจะขอเวลา
ไว้วันที่ห้า จะมาอีกที
ขอวางดาว ไว้ราวพันห้า
จะไปขายนา
แล้วจะมา ให้สามพันสี่
แม้นยังไม่พอ
ไอ้ทุย ไอ้แท่นยังมี
ส่วนคุณอ้อยขอไปวันนี้
แม่เล้าใจดี จะว่าอย่างไร
แม่เล้านางโลมช่วยผมสักหน่อย
อยู่ไหนเล่าคนชื่ออ้อย
ผมคอยใจร้อน เธอนอนห้องใด
ถึง เป็นชานอ้อย
ที่มีริ้วรอยภายใน
จะเก็บนาง ไปล้างคาวใจ
ขายนา ขายไร่
จะไป ไถ่คืน
Solo 8 Bars…7…
8… แม่เล้านางโลม
ช่วยผมสักหน่อย
อยู่ไหนเล่าคนชื่ออ้อย
ผมคอยใจร้อน เธอนอนห้องใด
ถึง เป็นชานอ้อย
ที่มีริ้วรอยภายใน
จะเก็บนาง ไปล้างคาวใจ
ขายนา ขายไร่
จะไป ไถ่คืน