ขาดคนส่งเรียน

ขาดคนส่งเรียน

เนื้อเพลง ขาดคนส่งเรียน

สอบ ที่ไหน หนูก็สอบติด
แต่ค่าหน่วยกิต นั้นยังไม่พอ
จะพึ่งคุณแม่ รบกวนคุณพ่อ
ทั้งสองท่านก็ ขาดกำลังเงิน
.ปีนี้ เอ็นเข้ามหาลัย
หนูก็สอบได้ โดยไม่ยากเกิน
แต่สิ่งเดียว ที่หนูขาดเขิน
คือผู้ส่งเงิน
เป็นค่าเทอมค่าเรียน
.วิชาเลือกหรือวิชาเอก
ทั้งวิทย์ทั้งเลข
หนูเกรดสี่ได้เหรียญ
ภาษาไทย หนูก็ไม่เพี้ยน
เงินกู้ล่วงเรียน
ค่าขนมแทบไม่พอ
ยังค่าชุดค่ารถค่าหอ
สงสัยล่ะก็
จะเอาใบเกรดไปให้ดู
.สอบ ที่ไหน หนูก็สอบผ่าน
แต่คนส่งนั้น กำลังควานหาอยู่
ส่งหนูเรียนจบ
ได้ปริญญาความรู้
จะคิดดอกเบี้ยกับหนู
เท่าไรก็ได้ เลย
สอบ ที่ไหน หนูก็สอบติด
แต่ค่าหน่วยกิต นั้นยังไม่พอ
จะพึ่งคุณแม่ รบกวนคุณพ่อ
ทั้งสองท่านก็ ขาดกำลังเงิน
.ปีนี้ เอ็นเข้ามหาลัย
หนูก็สอบได้ โดยไม่ยากเกิน
แต่สิ่งเดียว ที่หนูขาดเขิน
คือผู้ส่งเงิน
เป็นค่าเทอมค่าเรียน
.วิชาเลือกหรือวิชาเอก
ทั้งวิทย์ทั้งเลข
หนูเกรดสี่ได้เหรียญ
ภาษาไทย หนูก็ไม่เพี้ยน
เงินกู้ล่วงเรียน
ค่าขนมแทบไม่พอ
ยังค่าชุดค่ารถค่าหอ
สงสัยล่ะก็
จะเอาใบเกรดไปให้ดู
.สอบ ที่ไหน หนูก็สอบผ่าน
แต่คนส่งนั้น กำลังควานหาอยู่
ส่งหนูเรียนจบ
ได้ปริญญาความรู้
จะคิดดอกเบี้ยกับหนู
เท่าไรก็ได้ เลย