ขอไปเริ่มใหม่

ขอไปเริ่มใหม่

เนื้อเพลง ขอไปเริ่มใหม่

.ขอไปเริ่มใหม่ ปล่อยฉันไป
บุกป่าฝ่าเขาที่กว้างไกล
ให้เหงื่อได้ไหล ถึงจุดที่ใฝ่ฝัน
.ขอไปเริ่มใหม่ ปล่อยฉันไป
ไปเดินดินบินฟ้า.
.เป็นใครสักคน ค่อยมาเริ่มใหม่.
.ขอวอน
คงต้องลากลับไปก่อน
ขอพรไปเริ่มต้นใหม่
โปรดเห็นใจ
ชีวิตขาดแสงสว่าง
ใช่ว่าอยากห่างเธอไป
รักที่เธอให้มา
มันมากเกินใครเคยให้
ในกรงทองเพียบพร้อมสบาย
ไม่ต่างจากขวากหนามในใจ.
..ขอไปเริ่มใหม่ ปล่อยฉันไป
บุกป่าฝ่าเขาที่กว้างไกล
ให้เหงื่อได้ไหล ถึงจุดที่ใฝ่ฝัน
.ขอไปเริ่มใหม่ ปล่อยฉันไป
ไปเดินดินบินฟ้า
เป็นใครสักคน ค่อยมาเริ่มใหม่
ตัดสินใจ ซึ่งทำใจได้ลำบาก
ที่รัก ฉันพึ่งเธอมากไป
อุ่นที่กาย ใช่ว่าจะได้ทุกอย่าง
หัวใจเหมือนขาดวิญญาณ
ช่วยให้ฉัน เป็นตัวฉันเอง
.ให้ฉัน ได้ให้เธอบ้าง
ให้ฉันมุ่งผ่านเส้นชัยสักทาง
ได้กลับมาตอบแทนสักครั้ง
..ขอไปเริ่มใหม่ ปล่อยฉันไป
บุกป่าฝ่าเขาที่กว้างไกล
ให้เหงื่อได้ไหล ถึงจุดที่ใฝ่ฝัน
.ขอไปเริ่มใหม่ ปล่อยฉันไป
ไปเดินดินบินฟ้า.
.เป็นใครสักคน ค่อยมาเริ่มใหม่.
ปล่อยให้ฉันไป
ให้ฉัน เห็นโลกที่กว้างใหญ่
ให้ฉันได้มี โอกาสหายใจ
ช่วยให้ฉัน ไป
ให้ฉันเห็นเงาของตนบ้าง
ให้ฉันตั้งตัว เป็นใครสักคน