ขอโอกาสสักครั้ง

ขอโอกาสสักครั้ง

เนื้อเพลง ขอโอกาสสักครั้ง

ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้า นอน
อยากให้เธอช่วยเดิน
มาตรง หน้าต่าง
เผื่อว่ามี
สายลมโชยมา บางๆ
ก็คงพาถ้อยคำฉันไป ถึงเธอ
.ยังไม่เคยมีวันไหน
ที่ฉันไม่เสียใจ
เรื่องวันวาน ที่ฉันทำไป
ก็ไม่ตั้งใจจะทำ ร้ายเธอ
.ขอโอกาสสักครั้ง
หวังให้เธอเข้าใจ
ขอโอกาสให้คน
ที่ได้เคยพลาดไป
เพียงแค่คำขอโทษ
อาจฟังง่ายดาย
แต่ลึกๆข้างใน
..ฉันเสียใจเหลือ เกิน
…ดนตรี…
ก็เป็นฉันเอง ที่ละเลย
ที่วันนั้นไม่เคยดูแล หัวใจ
หากวันนี้
แค่เธอจะยอม อภัย
จะไม่ทำให้เธอต้องมี น้ำตา
.ยังไม่เคยมีวันไหน
ที่ฉันไม่เสียใจ
เรื่องวันวาน ที่ฉันทำไป
ก็ไม่ตั้งใจจะทำ ร้ายเธอ
.ขอโอกาสสักครั้ง
หวังให้เธอเข้าใจ
ขอโอกาสให้คน
ที่ได้เคยพลาดไป
เพียงแค่คำขอโทษ
อาจฟังง่ายดาย
แต่ลึกๆข้างใน
..ฉันเสียใจเหลือ เกิน
…ดนตรี…
ขอโอกาสสักครั้ง
หวังให้เธอเข้าใจ
ขอโอกาสให้คน
ที่ได้เคยพลาดไป
เพียงแค่คำขอโทษ
อาจฟังง่ายดาย
แต่ลึกๆข้างใน
.ขอโอกาสสักครั้ง
หวังให้เธอเข้าใจ
ขอโอกาสให้คน
ที่ได้เคยพลาดไป
เพียงแค่คำขอโทษ
อาจฟังง่ายดาย
แต่ลึกๆข้างใน
..ฉันเสียใจเหลือ เกิน