ขอเวลา

ขอเวลา

เนื้อเพลง ขอเวลา

ขอเวลาฉันหน่อย
ฉันขอเวลาทำใจ
อย่างน้อยถ้าเธอจะไป
ก็ให้เวลาอีกซัก นาที
.ขอแค่มองเธอหน่อย
ให้ฉันได้จำได้ถ้วน ถี่
ให้ฉันได้ลืมความรัก ที่มี
ให้ฉันได้จำแต่ภาพ ของเธอ
.ให้จำไว้ให้จำไว้
ให้ฉันจำจนวันตาย
ให้รู้ไว้ให้รู้ไว้
ให้ฉันจำให้ขึ้นใจ
อยากจะมองดูหน้าเธอ
จนนาที สุดท้าย
ให้จำไว้
ว่าเคยเสียใจเพราะคนแบบนี้
….ดนตรี….
ขอแค่มองเธอหน่อย
ให้ฉันได้จำได้ถ้วน ถี่
ให้ฉันได้ลืมความรัก ที่มี
ให้ฉันได้จำแต่ภาพ ของเธอ
.ให้จำไว้ให้จำไว้
ให้ฉันจำจนวันตาย
ให้รู้ไว้ให้รู้ไว้
ให้ฉันจำให้ขึ้นใจ
อยากจะมองดูหน้าเธอ
จนนาที สุดท้าย
ให้จำไว้
ว่าเคยเสียใจเพราะคนแบบนี้
อยากจะมองดูหน้าเธอ
จนนาทีสุ ดท้าย
ให้จำไว้
ว่าเคยเสียใจเพราะคนแบบนี้