ขอเป็นคนหนึ่ง

ขอเป็นคนหนึ่ง

เนื้อเพลง ขอเป็นคนหนึ่ง

อยากดูแล
เมื่อยามเธอหมองเศร้า
อยากเป็นเงา
เมื่อเธอเหงาใจ
อยากเดินเคียง
เมื่อเธอต้องการผู้ใด
ข้างกายซักคน
.หากว่าเธอท้อแท้ วันใด
ถูกสิ่งใดทำใจ ร้อนรน
หากต้องการมีใคร ซักคน
ที่พร้อมให้ความ อุ่นใจ
.ขอ เป็นคนหนึ่ง
ซึ่งคอยห่วงใย
แต่เธอเรื่อยไป
แม้ จะเป็นคน สุดท้าย
ที่เธอ จะมอง
แม้ จะเป็นคน สุดท้าย
ที่เธอ จะมอง
….ดนตรี…..
หากว่าเธอท้อแท้ วันใด
ถูกสิ่งใดทำใจ ร้อนรน
หากต้องการมีใคร ซักคน
ที่พร้อมให้ความ อุ่นใจ
.ขอ เป็นคนหนึ่ง
ซึ่งคอยห่วงใย
แต่เธอเรื่อยไป
แม้ จะเป็นคน สุดท้าย
ที่เธอ จะมอง
.ขอ เป็นคนหนึ่ง
ซึ่งคอยห่วงใย
แต่เธอเรื่อยไป
แม้ จะเป็นคน สุดท้าย
ที่เธอ จะมอง
แม้ จะเป็นคน สุดท้าย
ที่เธอ จะมอง