ขอรักเธอต่อไป

ขอรักเธอต่อไป

ฟังเพลง ขอรักเธอต่อไป

https://youtube.com/watch?v=C79gZwMMdHw

เนื้อเพลง ขอรักเธอต่อไป

ก็จะขอ รักเธอ ต่อไป
ตราบใดที่ลมในใจตรงนี้
ไม่หมดไป
แค่ให้ฉัน คิดถึง ได้ไหม
เมื่อวันพรุ่งนี้
หัวใจของเธอต้องเป็นของใคร

จะให้ฉัน ทำอย่างไร
เมื่อเธอยืน ยันจะไป
บังคับตัว บังคับใจไม่ได้
ได้แต่ท้อ และหมดแรง
ที่จะรั้ง เธออย่างไร
หมดหนทาง
ขวางเธอเอาไว้ได้
เมื่อเธอขอ เดินจากไป
ฉันยินยอมให้เธอ
ถ้าฉันขอเธอ จะให้กันได้ไหม

แค่จะขอ รักเธอ ต่อไป
ตราบใดที่ลมในใจตรงนี้
ไม่หมดไป
แค่ให้ฉัน คิดถึง ได้ไหม
เมื่อวันพรุ่งนี้
หัวใจของเธอต้องเป็นของใคร

จะให้ฉัน ทำอย่างไร
เมื่อเธอยืน ยันจะไป
บังคับตัว บังคับใจไม่ได้
เมื่อเธอขอ เดินจากไป
ฉันยินยอมให้เธอ
ถ้าฉันขอเธอ จะให้กันได้ไหม

แค่จะขอ รักเธอ ต่อไป
ตราบใดที่ลมในใจตรงนี้
ไม่หมดไป
แค่ให้ฉัน คิดถึง ได้ไหม
เมื่อวันพรุ่งนี้
หัวใจของเธอต้องเป็นของใคร

แค่จะขอ รักเธอ ต่อไป
ตราบใดที่ลมในใจตรงนี้
ไม่หมดไป
แค่ให้ฉัน คิดถึง ได้ไหม
เมื่อวันพรุ่งนี้
หัวใจของเธอต้องเป็นของใคร