ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง

ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง

ฟังเพลง ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง

เนื้อเพลง ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง

มนต์ขลังที่คนเล่าขาน ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไร่ขิง
กุหลาบแดง เก้าดอกถวาย
หยิบธูปจุดไฟ เก้าดอกบอกใจนิ่ง
อธิฐานให้สมปรารถนา
วันนี้ลูกมา ขอพรหลายสิ่ง
หนักจริงๆ ท้าวเวสไร่ขิงได้โปรดเมตตา
ช่วยนำพา ให้ลูกก้าวผ่าน ให้ทุกด้านไปดี

มหาเทพแห่งทิศอุดร
หนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาล
ผู้คอยคุ้มกัน หมู่มาร ภูตผี
เฝ้าขุมทรัพย์มากมี ใครทำดีพ่อคอยประทาน
ลูกท่องคาถา พร้อมเครื่องไหว้ มาบนบาน
ท้าวเวสสุวรรณไร่ขิง ประทานพร
ท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง ประทานพร

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะ ราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระนัง สุขัง อะหัง สุคะโต
นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา
ยักขะ พันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธา ยะ
สาธุ สาธุ สา..ธุ

ประดิษฐานลานหน้าเจดีย์
คอยทำหน้าที่ปกป้องพระศาสนา
คุ้มครอง องค์พ่อไร่ขิง
ปัดสิ่งไม่ดี ไม่ให้มีมาร
คอยโผดผาย ช่วยผู้ขัดสน
ที่มาไหว้บน ชนะจนพ้นผ่าน
เทพ แห่งเมืองสามพราน
ผู้คนเล่าขาน ท้าวเวสสุวรรณไร่ขิง
เทพแห่งแดนสามพราน
ลูกมาบนบาน ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ขิง

มหาเทพแห่งทิศอุดร
หนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาล
ผู้คอยคุ้มกัน หมู่มาร ภูตผี
เฝ้าขุมทรัพย์มากมี ใครทำดีพ่อคอยประทาน
ลูกท่องคาถา พร้อมเครื่องไหว้ มาบนบาน
ท้าวเวสสุวรรณไร่ขิง ประทานพร
ท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง ประทานพร

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะ ราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระนัง สุขัง อะหัง สุคะโต
นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา
ยักขะ พันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธา ยะ
สาธุ สาธุ สา..ธุ