ขอบฟ้าไม่มีจริง

ขอบฟ้าไม่มีจริง

ฟังเพลง ขอบฟ้าไม่มีจริง

เนื้อเพลง ขอบฟ้าไม่มีจริง

หากย้อนไปมอง ดู
เมื่อครั้งวัน วาน
แหละมองชีวิต วันนั้น
เป็นนก ตัวหนึ่ง
ที่เริ่ม บิน
เพียงอยาก ไปเจอ ขอบฟ้า
มุ่งตรง ไปตาม ที่เห็น
แม้ยากเย็น ยังไง เพียงไหน
ไม่หวั่น
ขอบฟ้ายังคง ไกล
ให้ฉันบิน ตาม
แหละยัง ดูเหมือน มีหวัง
จะพบ ในสิ่ง ที่ตั้ง ใจ
เลยผ่าน มาจน วันนี้
ก็ยัง ไปไม่ ถึงไหน
ยิ่งบินไป ทำไม ยิ่งไกล
ทุกทุก ที

และแล้ว ฉันเอง
ก็ได้รู้ ความจริง
ว่าสิ่ง ที่เคย
ตามไป เสาะหา
มันเป็น แค่เพียง ภาพลวง
ไม่อาจ จะสัมผัส มันได้เลย
ขอบฟ้าไม่มี จริง
ไม่เห็น มีตัว ตน
ไม่อาจ จะหา เหตุผล
ยิ่งคว้า ยิ่งเหนื่อย
ยิ่งท้อ ใจ
ที่อยาก ที่สุด ตอนนี้
ต้องการ แค่เพียง กิ่งไม้
เพื่อจะเกาะ ให้อบ อุ่นใจ
เท่านั้น เอง

และแล้ว ฉันเอง
ก็ได้รู้ ความจริง
ว่าสิ่ง ที่เคย
ตามไป เสาะหา
มันเป็น แค่เพียง ภาพลวง
ไม่อาจ จะสัมผัส มันได้เลย
ขอบฟ้าไม่มี จริง
ไม่เห็น มีตัว ตน
ไม่อาจ จะหา เหตุผล
ยิ่งคว้า ยิ่งเหนื่อย
ยิ่งท้อ ใจ
ที่อยาก ที่สุด ตอนนี้
ต้องการ แค่เพียง กิ่งไม้
เพื่อจะเกาะ ให้อบ อุ่นใจ
เท่านั้น เอง
หวังว่าเธอ จะเป็น กิ่งไม้
ได้ไหม เธอ