ขอบคุณ

ขอบคุณ

ฟังเพลง ขอบคุณ

เนื้อเพลง ขอบคุณ

ทะเยอทะยาน
ให้ความต้องการคงไม่มากพอ
จะภาวนาให้ใครมารอคงไม่สนใจ

เหมือนว่าการพบพาจากลาตรงนั้น
คงไม่นานเท่าไหร่
กอดความทรงจำดีดี
เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย

ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้
ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย
ขอบคุณที่มันเป็นไปไม่ได้
ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป

เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย
คำตอบยังรอที่เดิมเสมอมา

เหมือนว่าการพบพาจากลาตรงนั้น
คงไม่นานเท่าไหร่
กอดความทรงจำดีดี
เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย

ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้
ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย
ขอบคุณที่มันเป็นไปไม่ได้
ผ่านแล้วก็คงเลยผ่าน

ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้
ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย
ขอบคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้
ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป

ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป
ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป