ขอถามสักหน่อย

ขอถามสักหน่อย

เนื้อเพลง ขอถามสักหน่อย

ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… เธอก็อยู่ตรงนี้ เหมือนเงา
แต่ฉันก็ยังคงเหงา ไม่รู้ทำไม
ว่าทำไมจึงยัง อ้างว้าง
เหมือนเธอไม่เคยมีใจ
และไม่เคยจะมองฉันเลย หรือไร
ฉันก็อยู่ตรงนี้ เหมือนเคย
แต่เธอก็ยังคงเฉย เธอคิดอะไร
ก็อะไรที่เธอค้นหา
ทุกวันเธอมองผ่าน ฉันไป
คิดถึงใครอยู่ หรือว่าเธอหาใคร
อยากจะขอถาม สักหน่อย
สิ่งที่เธอหวัง ในใจ
หากเธอต้องการคนอื่น
แล้วมาคบกันทำไม
อยากจะขอถาม สักหน่อย
หากว่ายังมี น้ำใจ
วันนั้นที่เธอบอกกัน
ที่ว่ารัก นั้นยังจริงอยู่
บ้างไหม..
มีแค่ความผูกพัน เลื่อนลอย
และฉันต้องทนต้องคอย
จนถึงเมื่อไหร่
ก็ในใจที่เธอให้ฉัน
ฉันเป็นแค่คนอยู่ ข้างกาย
แล้วที่เธออยู่ เพราะต้องการอะไร
อยากจะขอถาม สักหน่อย
สิ่งที่เธอหวัง ในใจ
หากเธอต้องการคนอื่น
แล้วมาคบกันทำไม
อยากจะขอถาม สักหน่อย
หากว่ายังมี น้ำใจ
วันนั้นที่เธอบอกกัน
ที่ว่ารัก นั้นยังจริงอยู่
บ้างไหม
ดนตรี 4 ห้อง..2…
3…4.. อยากจะขอถาม สักหน่อย
สิ่งที่เธอหวัง ในใจ
หากเธอต้องการคนอื่น
แล้วมาคบกันทำไม
อยากจะขอถาม สักหน่อย
หากว่ายังมี น้ำใจ
วันนั้นที่เธอบอกฉัน
บอกว่ารัก ฉันยังจริงอยู่
บ้างไหม..
อยากรู้ว่าใจเธอนั้น
ยังจะรักยังมีฉันอยู่ บ้างไหม