ของเธอตลอด

ของเธอตลอด

เนื้อเพลง ของเธอตลอด

ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ไม่ว่าอะไรเราก็ให้ยืม
ไม่ว่าจะใครเราก็ให้ไป
จะเป็นอะไรก็ไม่สนใจ
ฉันยินดีแบ่ง
แต่ถ้าบังเอิญว่าจะมาขอใจ
แต่ถ้าบังเอิญว่าจะมาขอปัน
ไม่ว่าจะใครก็ไม่สำคัญ
ฉันคงไม่แบ่ง
ไม่ยอม ไม่แชร์ ไม่แคร์
เพราะไม่ใช่เธอ
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทั้งตัวทั้งใจ
ฉันยกให้เธอ ไม่ยกให้ใคร
ให้เธอ รับรอง
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทุกลมหายใจ
ถ้าไม่รักเธอ ไม่รักใคร
รับประกัน ทุกวัน
อเมริกาก็เคยมาทาบทาม
ที่นิวซีแลนด์ก็เคยมาขอยืม
ที่สวีเดนเขาก็โทร
มาว่าถามอันเท่าไหร่
คุณนาตาลีก็เคยมาขอกัน
คุณนาตาชาก็เคยมาขอแชร์
แต่ไม่ว่าใครฉันก็ไม่แล
และไม่ให้ไป
ไม่ยอม ไม่แชร์ ไม่แคร์
เพราะไม่ใช่เธอ
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทั้งตัวทั้งใจ
ฉันยกให้เธอ ไม่ยกให้ใคร
ให้เธอ รับรอง
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทุกลมหายใจ
ถ้าไม่รักเธอ ไม่รักใคร
รับประกัน ทุกวัน
ดนตรี..10..Bars
8…9…10
หัวใจ ทั้งใจ
มอบไป ไว้ให้เธอ
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทั้งตัวทั้งใจ
ฉันยกให้เธอ ไม่ยกให้ใคร
ให้เธอไว้คนเดียว
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทุกลมหายใจ
ถ้าไม่รักเธอ ไม่รักใคร
รับประกันไว้
ฉันเป็นของเธอตลอด
ทั้งตัวทั้งใจ
ฉันยกให้เธอ ไม่ยกให้ใคร
ให้เธอไว้คนเดียว
รับรอง ของเธอ
ยกให้เธอทั้งใจ