ขอคำตอบ

ขอคำตอบ

เนื้อเพลง ขอคำตอบ

ได้เรียนได้รู้ ได้ดู ใจมา
จนวันเวลา พ้นผ่าน
แต่เธอก็ยัง
เก็บซ่อน อาการ
ว่าเธอ นั้นคิดอย่างไร
อยากได้ยินเสียง
ข้างใน ใจเธอ
ว่าจะเป็นฉัน หรือไม่
ในมือของฉัน มีแหวนแทนใจ
ที่เตรียม ให้เธอ เท่านั้น.
.วันนี้ ฉันมา เพื่อหาคำตอบ
ที่รอ มานาน แสนนาน
ก็รู้ ว่าเธอ คงเงียบ งัน
แต่มัน ไม่ยาก อะไร
[ไม่ยากอะไร]
ขอ แค่ใส่ แหวนนี้ ที่มือขวา
รู้ ว่าเธอ ไม่มีใจ
ขอ ให้ใส่ แหวนนี้ ที่มือซ้าย
เพื่อบอกแทนคำพูด ในใจ
ว่ารักกัน
…ดนตรี…
ถ้าเธอไม่รัก ก็ไม่ เป็นไร
ยังไงก็เป็น เพื่อนอยู่
แต่สิ่งที่หวัง ที่เฝ้า รอดู
คือใจ เธอตรงกับฉัน
.วันนี้ ฉันมา เพื่อหาคำตอบ
ที่รอ มานาน แสนนาน
ก็รู้ ว่าเธอ คงเงียบ งัน
แต่มัน ไม่ยาก อะไร
[ไม่ยากอะไร]
ขอ แค่ใส่ แหวนนี้ ที่มือขวา
รู้ ว่าเธอ ไม่มีใจ
ขอ ให้ใส่ แหวนนี้ ที่มือซ้าย
เพื่อบอกแทนคำพูด ในใจ
ว่ารักกัน
….ดนตรี……
ขอ แค่ใส่ แหวนนี้ ที่มือขวา
รู้ ว่าเธอ ไม่มีใจ
ขอ ให้ใส่ แหวนนี้ ที่มือซ้าย
เพื่อบอกแทนคำพูด ในใจ
ขอ แค่ใส่ แหวนนี้ ที่มือขวา
รู้ ว่าเธอ ไม่มีใจ
ขอ ให้ใส่ แหวนนี้ ที่มือซ้าย
เพื่อบอกแทนคำพูด ในใจ
ว่ารักกัน