ก้อนหินละเมอ

ก้อนหินละเมอ

ฟังเพลง ก้อนหินละเมอ

เนื้อเพลง ก้อนหินละเมอ

มองไปไกล
ที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกล
อยากจะไป
ไปให้ถึงครึ่งทางแสงเธอ
ดวงดารา
เหมือนไม่มีวันจะพบเจอ
อยากให้เธอ
ส่องแสงลงมาพื้นดิน
.มองจันทรา
เมื่อเวลามันกลบแสงดาว
กลัวทุกคราว
เพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน
กลัวดวงดาว
ไม่ทอแสงลงกระทบดิน
และก้อนหิน
อย่างฉันคงไม่สวย งาม
อยากให้ดาว ดวงนั้นรู้ว่า
เมื่อดารา ส่องแสงฉันดูสดใส
อยากให้ดาว ดวงนั้นเข้าใจ
ขาดเธอไป
ตัวฉันคงหมดสิ้นกัน
[อยากให้ความทรงจำ
ที่เธอให้ไว้ ช่วยทอแสง
ประกาย ทุกวัน]
เพราะเพียงความอบอุ่น
จากเธอไม่นาน
จะต่อเติมความสำคัญ ฉันได้
.มองจันทรา
เมื่อเวลามันกลบแสงดาว
กลัวทุกคราว
เพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน
กลัวดวงดาว
ไม่ทอแสงลงกระทบดิน
และก้อนหิน
อย่างฉันคงไม่สวย งาม
อยากให้ดาว ดวงนั้นรู้ว่า
เมื่อดารา ส่องแสงฉันดูสดใส
อยากให้ดาว ดวงนั้นเข้าใจ
ขาดเธอไป
ตัวฉันคงหมดสิ้นกัน
[อยากให้ความทรงจำ
ที่เธอให้ไว้ ช่วยทอแสง
ประกาย ทุกวัน]
เพราะเพียงความอบอุ่น
จากเธอไม่นาน
จะต่อเติมความสำคัญ ฉันได้
[อยากให้ความทรงจำ
ที่เธอให้ไว้ ช่วยทอแสง
ประกาย ทุกวัน]
เพราะเพียงความอบอุ่น
จากเธอไม่นาน
จะต่อเติมความสำคัญ ฉันได้